Ny kulvert/bru over Mølnåa

Information

Open procedure
11/18/2016
12/19/2016
12/19/2016

Buyer

Gjelbakken 15
7580 Selbu
Norway
+47 73 81 67 00
annar.bjornbeth@selbu.kommune.no

Short description

Fjerning av eksisterende bru og bygging av ny kulvert/bru. Lysåpning på kulvert er 6 x 2,5 meter. Kjørebanebredde er 5 meter. Erosjonssikring oppstrøms og nedstrøms skal medtas.

Dimensjoneres for veiklasse BK10.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag M%C3%B8ln%C3%A5 bru.pdf 795 KB
SHA-plan Kulvert over M%C3%B8ln%C3%A5a.pdf 733 KB
Vedlegg 1 Hydraulisk analyse for ny kulvert i M%C3%B8ln%C3%A5a i Selbu.pdf 1.42 MB
Vedlegg 2 Grunnunders%C3%B8kelse ved M%C3%B8ln%C3%A5 bru.pdf 2.13 MB
Vedlegg 3 Ferdigbrutegning av eksisterende bru.pdf 126 KB
Vedlegg 4 Skisse over punkt ved M%C3%B8ln%C3%A5 bru med koordinatliste.pdf 107 KB
Vedlegg 5 Eksisterende telekabler.pdf 61 KB
Vedlegg 6 Eksisterende elkabler.pdf 490 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway