Rammeavtale bruvedlikehold i Østfold, Akershus og Oslo 2017-2019

Information

Open procedure
11/18/2016
1/5/2017

Buyer

Postboks 1010
2605 Lillehammer
Norway
+47 90 41 88 75
yasin.rahmati@vegvesen.no

Short description

Det skal inngås en rammeavtale for utførelse av bruvedlikehold på riks- og fylkesveger i Akershus og Østfold samt på riksveger i Oslo. Statens vegvesen har til hensikt å inngå avtale med 3 entreprenører.

Rammeavtalen omfatter vedlikeholdsoppgaver av varierende størrelse. Det skilles mellom omfattende og mindre vedlikeholdstiltak. Totalt omfang anslås til å bli inntil 40 mill.kr per år avhengig av bevilgninger

For kontrakten gjelder opsjon for statens vegvesen til å forlenge kontrakten med ytterligere 2 år på uendrede vilkår.

Arbeidene omfatter i hovedsak følgende:

Betongarbeider: Betongrehabilitering og ‘nye’ betong arbeider

Rekkverksarbeider: Reparasjon og utskifting

Stålarbeider: Sveising av bærekonstruksjon og utskifting av konstruksjonsdeler

Trekonstruksjoner: Kontroll av spennkraft og etteroppspenning av tverrstag,Tiltak rundt kreosotsvetting

Overflatebehandling: Overflate behandling av stål og betong

Drensløp: Fjerning av eksisterende og montering av nye drensrør

Fugearbeider: Reparasjon av fuger og fugeterskler, Utskifting av asfaltfuger, enkle asfalt- og rissavvisende fuger

Øvrig: Utskifting av membran og slitelag, utskifting av lager, Kulvert utskiftninger

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway