Totalenteprise - Ny brannstasjon Øksnes kommune

Information

Open procedure
12/8/2016

Buyer

Storg. 27
8430 Myre
Norway
+47 76 18 50 00
postmottak@oksnes.kommune.no

Short description

Bygging av ny Brannstasjon for Øksnes brann og redningsvesen jfr konkurransegrunnlag.

Files

Title Size
%C3%98ksnes Brannstasjon Brannkonsept. 27.10.16.pdf 927 KB
161031 SHA H%C3%A5ndbok %C3%98ksnes Brannstasjon.pdf 1.13 MB
161110 Skisse riggomr%C3%A5de Brannstasjon.pdf 144 KB
161115 %C3%98ksnes Brannstasjon Prosjektbeskrivelse Alle fag.pdf 1.42 MB
161115 Kravspec %C3%98ksnes Kommune.pdf 506 KB
16594007-G01-Geoteknisk notat med vedlegg.pdf 974 KB
20161031 samlet tegninger forprosjekt.pdf 2.98 MB
Brannordning.docx %28L%29%28135520%29.pdf 433 KB
Branntegninger BR01. BR02. BR03.pdf 278 KB
ROS-analyse_endelig versjon.pdf %28L%29%28135568%29.pdf 450 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway