Kringsjå skole og idrettshall - grunn- og miljøundersøkelser

Information

03 - Contract Award Notice
Not applicable
11/18/2016

Buyer

Kristiansand kommune Kristiansand kommune
Håvard Harildstad Håvard Harildstad
Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand
Postboks 417 Lund

4604 KRISTIANSAND S
Norway
963296746

Short description

I forbindelse med planlagt nytt skolebygg og idrettshall på Kringsjå skole ber vi om tilbud på undersøkelser av grunnen på den aktuelle tomt.
Det skal foretas totalsonderinger til fjell iht. vedlagte boreplan.

Det er påvist sulfidforekomster i planområdet. Det må utredes om tomten er egnet for skole-utbygging. 

Tilhørende miljø/laboratorieundersøkelser av opptatt prøvemateriale. 
Alle punkter skal inn måles av oppmålingsfirma.

Sonderingsresultatene skal oppgis i en tabell som angir:

  • Grunnforholdene for løse masser evt. lagdeling av masser.

  • Dybder til fjell i det aktuelle borepunkt.

  • Grunnvannstand.

  • Evt. Miljøfarlige masser.

    Anbefalt fundamentering i område T5.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway