Juridiske tjenester for FoU ved HiOA

Information

Open procedure
11/17/2016
12/22/2016
12/22/2016

Buyer

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus
Christopher Weidemann Aspelin Christopher Weidemann Aspelin
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo
Norway
1

Closing date has passed.

Short description

Dekke HiOAs behov for juridiske tjenester hovedsakelig ifm. FoU-prosjekter. De juridiske tjenestene er hovedsakelig innen rettsområdene; avtale- og kontraktsrett, EU- og EØS-rett, opphavsrett, patentrett, varemerkerett, designrett og selskapsrett, og innenfor tilgrensende rettsområder knyttet til FoU-prosjekter.

Tjenestene vil ha karakter av muntlig og skriftlig rådgivning på både norsk og engelsk, eksempelvis utforming og gjennomgang av ulike typer kontrakter med både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, bistand ved forhandlinger, rettslig prosedyre, generell juridisk bistand og opplæringsvirksomhet innenfor de ovenfor nevnte rettsområdene.

For oppdraget skal det inngås rammeavtale med én leverandør.

Rammeavtalens varighet vil være 2 år. Oppdragsgiver skal ha opsjon på forlengelse av rammeavtalen i ytterligere 1 +1 år, til sammen maksimalt 4 år.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway