Vikartjenester helse og omsorg

Information

Open procedure
11/17/2016
12/13/2016

Buyer

Hammerfest Kommune Hammerfest kommune
Tom Christian Robertsen Tom Christian Robertsen
Rådhusplassen 1
9600 Hammerfest
Norway
964830533

Closing date has passed.

Short description

Hammerfest og Kvalsund kommune er lokalisert til Vest-Finnmark og har et innbyggertall (pr. 01.01.15) på hhv. 10.417 og 1.049 mennesker. Avtalen skal omfatte disse kommunene med alle kommunale virksomheter og foretak, men det er sektorene Helse- og omsorgsektorer/ Pleie og omsorgstjenesten som vil være de største forbrukere i begge kommunene. For å få en mer forutsigbar utnytting av ressursene ønsker kommunene (heretter: Oppdragsgiver) via anbudskonkurranse å inngå rammeavtale/r med leverandør/er av vikartjenester. Hver kommune vil inngå egne avtaler med tilbyder/e som blir valgt ut som leverandør.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway