Forsikringsmegler

Information

Competitive dialogue
11/17/2016
12/5/2016

Buyer

Akersgata 13
0158 Oslo
Norway
+47 22 00 25 00
arkiv@innovasjonnorge.no

Closing date has passed.

Short description

Innovasjon Norge ønsker en forsikringsmegler som på en objektiv og uavhengig

måte skal ivareta forsikringstakers / oppdragsgivers interesser overfor aktuelle

forsikringsselskap(er). Formålet er å sikre oppdragsgivers ansatte de beste løsninger og vilkår tilpasset oppdragsgivers behov, holde INs merarbeid i forsikringssammenheng på dagens nivå, samt bidra til lavest mulig kostnader i forhold til valg av forsikringsløsninger.

Files

Title Size
11%2011%2016%20Rammeavtale.docx 76 KB
11%2011%2016%20Konkurransegrunnlag%20%283%29.docx 91 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway