Anskaffelse av kontorrekvisita

Information

2 - Contract Notice
Open procedure
12/9/2016
1/11/2017
1/4/2017

Buyer

heli@sykehusinnkjop.no

Short description

Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av kontorrekvisita. For nærmere beskrivelse se «Prisskjema».

Files

Title Size
MAL Prisliste.xlsx 1.26 MB
MAL Salgsstatistikkrapportering.xlsx 1.30 MB
Skjema Forbehold.docx 43 KB
Svarskjema erfaring.docx 43 KB
Vedlegg Etiske krav.pdf 545 KB
Vedlegg Helse Midt-Norge - Samhandlingsavtale.pdf 2.67 MB
Vedlegg Helse Nord - Krav til implementering Excel-mal.xlsm 54 KB
Vedlegg Helse Nord - Krav til implementering.pdf 328 KB
Vedlegg Helse Sør-Øst - Samhandlingsavtale og egenerklæring.pdf 1.03 MB
Vedlegg Helse Vest - Samhandlingsavtale.pdf 608 KB
Veiledning for sladding av tilbud.pdf 440 KB
Vedlegg Etiske krav - engelsk versjon.pdf 548 KB
Vedlegg Kunder tiltredelse.docx 48 KB
Kravspesifikasjon.xlsx 36 KB
Rammeavtale.docx 1.04 MB
Forpliktelseserklæring V2.docx 42 KB
Prisskjema V4.xlsx 261 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag - Kontorrekvisita V2

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway