Spildra skole, totalentrepriseforespørsel

Information

Open procedure
1/19/2017

Buyer

Magne Aas Magne Aas
Postboks 1363
8001 Bodø
Norway
915251293

Short description

Nye Spildra skole er besluttet bygget på tomten til den eksisterende skolen i Spildra. Dagens skolebygg er umoderne og skal rives, unntatt bygget fra 1992. Eksisterende 1992-bygning har et bruttoareal på 914 m². Ny bygningsmasse får et bruttoareal på 2696 m² og skal bygges inntil eksisternde bygg. Det nye skolebygget i Spildra får totalt et bruttoareal på 3610 m². Utomhusarbeidet er i hovedsak begrenset til arrondering rundt ny bygningsmasse, støttemur og lysmaster.

Skolen skal benyttes av ca. 230 elever i 1.-7.klasse.

Sluttfrist juni 2018 er ikke absolutt. Se konkurransegrunnlag.

Files

Title Size
A10-1 Utomhusplan _ Kravspesifikasjon 141116.pdf 231 KB
A20-1 Plan 1. Etasje_200 Kravspesifikasjon 141116.pdf 330 KB
A20-2 Plan 2. Etasje_200 Kravspesifikasjon 141116.pdf 307 KB
A20-3 Plan 3. Etasje_200 Kravspesifikasjon 141116.pdf 232 KB
A20-4 Plan 1. Etasje_100 Kravspesifikasjon 141116.pdf 3.17 MB
A20-5 Plan 2. Etasje_100 Kravspesifikasjon 141116.pdf 2.72 MB
A20-6 Plan 3. Etasje_100 Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.20 MB
A20-7 Rivningsplan 1. Etasje Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.58 MB
A20-8 Rivningsplan 2. Etasje Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.18 MB
A30-1 Snitt A og B Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.02 MB
A30-2 Snitt C og D Kravspesifikasjon 141116.pdf 675 KB
A30-3 Snitt E og F Kravspesifikasjon 141116.pdf 980 KB
A30-4 Snitt G og H Kravspesifikasjon 141116.pdf 698 KB
A30-5 Snitt I og J Kravspesifikasjon 141116.pdf 1003 KB
A40-1 Fasade S%C3%B8r og Vest Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.21 MB
A40-2 Fasade S%C3%B8r Skoleg%C3%A5rd og %C3%98st Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.28 MB
A40-3 Fasade Nord og S%C3%B8r%C3%B8st Kravspesifikasjon 141116.pdf 631 KB
A40-4 3D Alternativ I Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.19 MB
Kravspesifikasjon Spildra skole 14 11 2016.pdf 800 KB
Vedlegg 1 - SHA-plan.pdf 81 KB
Vedlegg 2 - ILO konvensjon og de 8 kjernekonvensjonene.pdf 209 KB
Vedlegg 3 - Sjekkliste sosial dumping.pdf 11 KB
Vedlegg 4 - Brannteknisk konsept Spildra Skole.pdf 394 KB
Vedlegg 5 - Branntegninger Spildra skole.pdf 601 KB
Vedlegg 6 - Milj%C3%B8saneringsbeskrivelse Spildra skole.pdf 6.20 MB
Vedlegg 7 - Romskjema Spildra skole 14 11 2016.pdf 306 KB
Vedlegg 8 - Forpliktelseserkl%C3%A6ring Spildra skole.pdf 5 KB
Vedlegg 9 - Tegningsliste_2016 005 Spildra skole Kravspek 141116.pdf 18 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway