Ydalir skole

Information

Negotiated procedure
11/16/2016

Buyer

Elverum Kommune Elverum kommune
Morgan Johansen morgan johansen
St. Olavs gate 4
2418 Elverum
Norway
952857991

Short description

Kommunestyret i Elverum har vedtatt at behovet for 350 nye elevplasser i sentrum skal dekkes ved etablering av ny skole i Elverums nye bydel; Ydalir.

Målet med anskaffelsen er å kontrahere en samspillsentreprenør. Samspillsentreprenøren skal ha nødvendig kompetanse for å realisere prosjektet. Samspillsentreprenøren må i den sammenheng sørge for å kontrahere rådgivere og underentreprenører for å ivareta sine oppgaver i henhold til Samspillskontrakten, se Vedlegg A.

Files

Title Size
Kvalifikasjonsbeskrivelse.pdf 498 KB
VEDLEGG A - Samspillskontrakt.pdf 523 KB
VEDLEGG B - ¥vrige kontraktsbestemmelser.pdf 408 KB
VEDLEGG C - Ytelsesbeskrivelse. for prosjektutviklingsfasen.pdf 634 KB
VEDLEGG D - Krav til som bygget-tegninger.pdf 511 KB
VEDLEGG E - Byggherrens SHA-plan.pdf 657 KB
VEDLEGG F - Områdereguleringsplan.pdf 1.87 MB
VEDLEGG G - Reguleringsbestemmelser.pdf 32 KB
VEDLEGG H - Utkast til detaljreguleringsplan.pdf 764 KB
VEDLEGG I - Arealprogram.pdf 129 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway