Leie av 1 autoline fiskefartøy til referanseflåten i perioden 2017-2020

Information

Open procedure
11/11/2016
12/12/2016

Buyer

Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Norway
+47 55 23 85 00
anskaffelser@imr.no

Short description

En referanseflåte av havgående fiskefartøy ble startet opp høsten 2000, og har i den siste kontraktperioden bestått av 20 fartøy, hvorav 12 i bunnfisk sektor og 8 i pelagisk sektor. Gjennom hele året skal mannskapet om bord i fartøyene foreta prøvetaking av egen fangst inkl. bifangst og ikke landet fangst. Dette skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer.Til kategori 1 ønsker Havforskningsinstituttet å inngå kontrakt med 1 autoline fiskefartøy om løpende prøvetaking av egen fangst. Kontrakten varer fra og med 13.01.2017 til og med 31.12.2020.

Files

Title Size
Vedlegg%201%20-%20tilbudsskjema%20-%20Kategori%201%20autoline.xlsx 426 KB
Tokt%202016%20801%20Konkurransegrunnlag%20kategori%201%20-%201%20autoline.pdf 281 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway