Omsorgs- og botilbud for rusavhengige og psykisk syke.

Information

Kunngjøring av kontraktstildeling uten forutgående kunngjøring av konkurranse
11/11/2016

Buyer

Postboks 1405
1606 Fredrikstad
Norway
joramu@fredrikstad.kommune.no

Short description

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway