1708 Namsos 2017-2022 Drift- og vedlikeholdskontrakt for fylkesveger i Region midt

Information

Open procedure
11/11/2016
1/12/2017

Buyer

Statens vegvesen Region midt
Fylkeshuset, Julsundvegen 9, 3. etg
6412 Molde
Norway

Closing date has passed.

Short description

Drift og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveger i Namsos, Flatanger, Fosnes, deler av Overhalla, Verran, Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag og deler av Osen kommune i Sør-Trøndelag. Kontrakten har 5 års varighet. Oppdraget omfatter drift- og vedlikeholdsoppgaver på vegnettet med funksjonsansvar for en del av oppgavene. Kontrakten er basert på funksjonsspesifiserte standardkrav og mengdebaserte bestillinger. Oppgjørsform: avtalt rundsum, enhetspriser og utførte mengder.

Files

Title Size
Tilleggsdokument%201708%20Namsos.pdf 86 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway