Evaluering av tilskuddsordning til bredbåndsutbygging

Information

Open procedure
11/11/2016
12/16/2016

Buyer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Louise Tollefsen Borgi Louise Tollefsen Borgi
Nygård 1
4790 Lillesand
Norway
974446871

Closing date has passed.

Short description

Nkom har til hensikt å inngå avtale om konsulentoppdrag. Oppdraget innebærer å

foreta en selvstendig evaluering av den statlige tilskuddsordningen for

bredbåndsutbygging i Norge (heretter benevnt tilskuddsordningen). Hensikten med

oppdraget er å samle informasjon, kvantitative bevis og resultatindikatorer som kan

brukes til å evaluere ordningens gjennomføring, form, dens samsvar med

statsstøttereglementet og evaluere hvilken grad tilskuddsordningen har oppfylt sine mål. Evalueringsrapporten skal følge en ex post tilnærming, ved at den evaluerer

tilskuddsordningen slik den er implementert frem til i dag. Resultatene av evalueringen vil bli publisert på nettstedet til Nkom, www.nkom.no. Rapporten vil bli offentliggjort og være anvendelig for senere bruk.

Files

Title Size
Appendix 1 - Requirements spesification.pdf 662 KB
Appendix 2 - ssa-o_2015_eng.docx 106 KB
Appendix 2 - ssa-o_appendices_2013_2015_eng.docx 26 KB
Appendix 3 - Description of the state aid scheme for broadband rollout in Norway %283%29.pdf 214 KB
Konkurransegrunnlag.pdf 481 KB
Tender notice.pdf 751 KB
Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon.pdf 616 KB
Vedlegg 2 - ssa-o_bilag_v2013-2015.docx 27 KB
Vedlegg 2 - ssa-o_generell_avtaletekst_2015.docx 112 KB
Vedlegg 3 - Beskrivelse av tilskuddsordning for bredb%C3%A5ndsutbygging.pdf 220 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway