Rehabilitering av betongendefelt øst RWY 09-27 - Rullebanedekke av betong (185772)

Information

Negotiated procedure
11/21/2016

Buyer

PB 150
2061 Gardemoen
Norway
rune.moller@avinor.no

Short description

Trondheim lufhavn Værnes planlegger utskifting av betongdekke på deler av lufthavnens rullebane.

Entreprisen omfatter to alternative metoder for etablering av nytt betongdekke; enten konvensjonelt støpt dekke på grunn eller ved bruk av prefabrikkerte betongelementer. Oppdragsgiver skal stå fritt til å velge blant alternativene. Entreprisen omfatter bl.a følgende arbeider:

- Etablering av nytt betongdekke for rullebane, ca 19.000m2

- Fuger i betong, ca. 5.500lm

- Merking

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway