Rammeavtale 451102 - Byggeledelse FBUN Bardufoss og Sør-Troms

Information

Open procedure
11/10/2016
12/21/2016

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Kenneth Midtgård Kenneth Midtgård
Postboks 405 Sentrum
0103 Oslo
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsen gjelder rammeavtale for byggeledertjenester basert på NS 8403, til Forsvarsbyggs prosjekter. Rammeavtalen er geografisk avgrenset til prosjekter fra Ofoten og nordover til Bardufoss, herunder Harstad, Evenes, Ramsund Bjerkvik, Setermoen og Bardufoss, med tilhørende skytefelt og omkringliggende områder. Hovedtyngden av oppdrag antas å ville være lokalisert på Bardufoss. Se for øvrig konkurransegrunnlaget for nærmere opplysninger.

Files

Title Size
01 Del I - Innbydelse.pdf 597 KB
02 Del II - Avtaledokument.pdf 587 KB
03 Del II - Mal for avrop.pdf 214 KB
04 Del III - Oppdraget.pdf 500 KB
05 Del III - Ytelsesbeskrivelse BL.pdf 306 KB
06 Del III - Mal for m%C3%A5nedsrapport.pdf 46 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway