Nordagutu pumpestasjon

Information

Open procedure
11/10/2016
12/6/2016

Buyer

Vekanvegen 10
3835 Seljord
Norway
+47 35 06 44 44
marlie.liane@sweco.no

Closing date has passed.

Short description

Sauherad kommune skal etablere ny trykkøkingsstasjon, nytt høgdebasseng, og tilkobling av Nordagutu høydebasseng til hovedledninger.

Denne konkurransen gjelder totalentreprise for 1 komplett prefabrikkert trykkøkningsstasjon som omfatter:

•Ventilkum, dekke og overbygg

•Pumpeanlegg inkl. rørsystem i rustfritt stål, ventiler, instrumenter/givere og trykkstøtsdempende tiltak

•VVS-utstyr

•Elektro- og signalkabling til alt utstyr i leveransen, samt lys, stikk og hovedfordeling

•Komplett styringssystem

•Igangkjøring og prøvedrift i 3 måneder

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway