Grafisk utforming og design av en ny kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi

Information

Does not exist in Finnish
11/10/2016
12/5/2016

Buyer

Rådhuset
0037 OSLO
Norway
+47 02 18 0
monica.lund@byr.oslo.kommune.no

Short description

Grafisk utforming og design av en ny kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi, med særlig vekt på en nettbasert løsning, i tillegg til informasjons‐/profileringsmateriell til bruk i medvirkningsarbeid

Files

Title Size
Tilbudsinnbydels - Grafisk utforming og design av en ny kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi.pdf 355 KB
Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon.pdf 316 KB
Vedlegg 2 - Kontraktsbestemmelser.docx 118 KB
Vedlegg 2 - Kontraktsbestemmelser.pdf 555 KB
Vedlegg 3 - HMS-egenerkl%C3%A6ring.pdf 143 KB
Vedlegg 4 - Utdrag fra designh%C3%A5ndboken til Oslo kommune.pdf 259 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway