Regulering boligområdet Bunestoppen i Bamble kommune

Information

Open procedure
11/9/2016
12/22/2016

Buyer

Postboks 80
3993 Langesund
Norway
+47 35 96 50 00
postmottak@bamble.kommune.no

Short description

Bamble kommune skal legge til rette for ordinær boligbebyggelse. Det kan være aktuelt å finne ett par mindre områder som kan egne seg for å tilrettelegge for tilpassede boliger. Et område i nord skal reguleres til Offentlig formål/-tjenesteyting for mulig utvidelse av skoleområdet og bygging av barnehage.

Området som skal reguleres er på om lag 100 daa.

Files

Title Size
Kommuneplanen 2015 Planbeskivelse.pdf 7.66 MB
Kommuneplanen-2015-Bestemmelser-og-retningslinjer.pdf 9.30 MB
Konkurransegrunnlag regulering.pdf 1.60 MB
Oppstartsm%C3%B8te plansak 2016.pdf 326 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway