Byggherreombud bygningsarbeider totalentreprise Tverlandet skole

Information

Open procedure
11/9/2016
12/14/2016

Buyer

Kongens g. 23
8006 Bodø
Norway
+47 75 55 59 56
sop@bodo.kommune.no

Short description

Bodø kommunale eiendommer KF som oppdragsgiver, innbyr til å inngi tilbud i åpen tilbudskonkurranse som byggherreombud (byggherrens representant) for: Nye Tverlandet skole.

Files

Title Size
2016 09 27 TOTALENTREPRISEFORESP%C3%98RSELEN.pdf 856 KB
2016 11 08 Tilbudsforesp%C3%B8rsel byggherreombud.pdf 865 KB
AF300 Fasader.pdf 2.47 MB
AP110 Plan 1. Etasje %28hele bygget%29.pdf 842 KB
AP111 Plan 1. Etasje %28del 1 av 2%29.pdf 567 KB
AP112 Plan 1. Etasje %28del 2 av 2.pdf 724 KB
AP120 Plan 2. Etasje %28hele bygget%29.pdf 623 KB
AP120 Plan 2. Etasje %28hele bygget%29_001.pdf 623 KB
AP121 Plan 2. Etasje %28del 1 av 2%29.pdf 494 KB
AP130 Plan Tak %28hele bygget%29.pdf 52 KB
AP131 Plan Tak %28del 1 av 2%29.pdf 145 KB
AP132 Plan Tak %28del 2 av 2%29.pdf 158 KB
AS200 Snitt AA BB.pdf 975 KB
AS201 Snitt CC DD EE.pdf 1.83 MB
F01_Tverlandet skole - situasjonshusplan -A2 -2016-09-23.pdf 874 KB
F01-rev A_Tverlandet skole - situasjonshusplan -A2 -2016-11-03.pdf 808 KB
F02_Tverlandet skole - utomhuspan -A2 -2016-09-23.pdf 1.17 MB
F02-rev A_Tverlandet skole - utomhuspan -A2 -2016-11-03.pdf 1.32 MB
Plassering WiFi antenner iht Bod%C3%B8 kommunes beregninger 26.10.2016.pdf 475 KB
Tegningsliste Tverlandet skole.pdf 125 KB
Tilleggsopplysning nr 4 04.11.2016.pdf 186 KB
Tilleggsopplysning nr 1 24.10.2016.pdf 135 KB
Tilleggsopplysning nr 2 26.10.2016.pdf 526 KB
Tilleggsopplysning nr 3 04.11.2016.pdf 324 KB
Tilleggsopplysning nr 5 04.11.2016.pdf 307 KB
Tilleggsopplysning nr 6 07.11.2016.pdf 178 KB
Tverlandet skole - Plassering av kamera 26.10.2016.pdf 375 KB
Vedlegg 3 Framdriftsplan 23 09 2016.pdf 151 KB
Vedlegg 4 Tverlandet Skole - Notat brannstrategi.pdf 143 KB
Vedlegg 5 Branntegninger Tverlandet Skole.pdf 1.96 MB
Vedlegg 6 Rapport grunnunders%C3%B8kelser.pdf 2.22 MB
Vedlegg 7 ROMSKJEMA Tverlandet skole.xlsx 368 KB
Vedlegg 8 Systemskjema varmepumpeanlegg.pdf 76 KB
Vedlegg 9 Tegningsliste arkitekt Tverlandet skole.pdf 125 KB
Vedlegg A Sjekkliste sosial dumping -.pdf 196 KB
Vedlegg B SHA plan Tverlandet skole.pdf 91 KB
Vedlegg C Skatte og avgiftsopplysninger.pdf 79 KB
IFC Modell.ifc 74.63 MB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway