Rammeavtale for prosjektadministrativ bistand for rive- og miljøarbeider i forbindelse med avvikling av eiendommer, bygg og anlegg

Information

02 - Contract Notice
Restricted procedure
11/11/2016
12/2/2016
12/2/2016

Buyer

Forsvarsbygg Anskaffelser Forsvarsbygg Anskaffelser
Oddgeir Ekerhovd Oddgeir Ekerhovd
6. divisjonsgate 12
9406 HARSTAD
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg ved Skifte eiendom avhender eiendom Forsvaret ikke har behov for. Ansvaret omfatter miljøopprydding, riving/sikring av bygg og anlegg, samt tilrettelegging for ny sivil bruk slik at eiendommen kan bli tilbakeført til grunneier eller avhendet.

Arbeidsoppgavene kan være
• prosjektering av enkle rivearbeider av ett eller flere enkeltstående bygg
• prosjektering av riving av flere bygg i aktive militærleire
• prosjektering av riving av flere bygg på flere forskjellige lokaliteter
• prosjektering av sikringsarbeider
• prosjektering av enkle miljøsaneringsoppgaver
• prosjektering av store og komplekse miljøsaneringsoppgaver
• prosjektering av både rive/sikre og miljøsaneringsoppgaver

En vesentlig del av oppgaveporteføljen er miljøsanering av skytefelt.

I tillegg til hovedporteføljen av EBA fra Forsvaret, må valgte leverandør være disponibel for andre offentlige kunder som Skifte eiendom har kontrakt med.

Forsvarsbygg ser for seg en parallell rammeavtale med tre leverandører.

Estimert omsetning i løpet av 4 år er mellom 20 og 30 millioner eks. mva. Det presiseres at dette er grove anslag og volum kan komme til å bli vesentlig endret.

Forsvarsbygg har andre rammeavtaler for kartlegging av grunnforurensning, kartlegging av farlig avfall i bygg og byggeledelse. Dette vil derfor ikke inngå i denne rammeavtalen.

I konkurransegrunnlaget vil det bli stilt krav til at konsulentene må oppfylle minst ett av disse kravene:
- Utdannelse på Master-nivå og minst 3 års prosjekteringserfaring
- Minst 10 års prosjekteringserfaring

Konkurransegrunnlaget vil legge opp til at deltilbud ikke aksepteres.

Files

Title Size
Kvalifikasjonsgrunnlag - Prosjektadministrativ bistand for rive- og miljøarbeider.docx 71 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway