Rammeavtale for Elektroarbeider i LONGYEARBYEN (Svalbard)

Information

Open procedure
11/9/2016
12/1/2016

Buyer

Postbok 8106 Dep. (Biskop Gunnerusgt. 6)
0032 Oslo
Norway
+47 81 55 50 45
olavb.myhre@statsbygg.no

Closing date has passed.

Short description

Statsbygg ber om tilbud på rammeavtale for elektroarbeider for Statsbyggs eide og leide eiendommer i Longyaerbyen (Svalbard) i henhold til NEK 400 Elektroarbeider.

Det vil bli inngått rammeavtale med 1-en-leverandør.

Oppdrag vil gjelde elektroarbeider i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold ved Statsbyggs til en hver tid eide og leide eiendommer i Svalbard. Vi viser til vedlegg 4 for oversikt over eiendommer.

Formålet med rammeavtalen er å sikre Statsbyggs tilgang på kvalifiserte ressurser innenfor elektroarbeider og til planlagte og akutte arbeider som oppstår i forbindelse med drift og vedlikehold av bygningsmassen. Vi viser til vedlegg 4- oversikt over eiendommer for beskrivelse av hvilke eiendommer Statsbygg har per september 2016.

Opsjon 1:

OPSJONER PÅ EIENDOMMER UTENFOR LONGYEARBYEN:

Statsbygg har anledning til å benytte denne rammeavtalen på oppdrag utenfor Longyerbyen til enhver tid eide og leide eiendommer i Svalbard og omegn.

Listen nedenfor er ikke utømmende og eiendommer kan ved behov bli trukket fra.

•Eiendom 899 Meterorologisk stasjon Bjørnøya

•Eiendom 900 Meteorologisk stasjon Hopen

•Eiendom 13600 Sverdrupstasjonen, Ny-Ålesund

Opsjon 2- Opsjoner på utførelse av service på brannanlegg på boliger i Longyerbyen

Statsbygg har opsjon på å benytte denne rammeavtalen på service på brannanlegg på boliger i Longyerbyen

Det er stilt nærmere krav i vedlagte «Generell kravspesifikasjon for kjøp av håndverkertjenester Statsbygg.

Files

Title Size
Vedlegg%206-%20SHA-plan.pdf 474 KB
Vedlegg%205-%20Standardvilk%C3%A5r%20for%20h%C3%A5ndverkertjenester%20i%20Statsbygg_3_3.pdf 383 KB
Vedlegg%203%20-%20Avtaledokument%20Svalbard-%20versjon%201.0.pdf 153 KB
Vedlegg%202-%20Tilbudsskjema.docx 67 KB
tilbudsinvitasjon_elektroarbeider%20i%20Longyearbyen.pdf 425 KB
Vedlegg%201%20-%20Generell%20kravspesifikasjon.pdf 346 KB
Eiendommer%20Rammeavtale%20Elektro%20Svalbard%20.pdf 49 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway