Kjøp av nettressurs for nyankomne flyktninger

Information

Open procedure
11/8/2016
11/25/2016

Buyer

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Ane Nøstvold Ane Nøstvold
Karl Johansgate 7
0154 Oslo
Norway
974788985

Closing date has passed.

Short description

Formålet med konkurransen er å inngå avtale om kjøp av en lisensbasert nettressurs med 1 (én) leverandør av en nyutviklet eller eksisterende digital ressurs for bruk i norskopplæring/norsktrening til nyankomne flykninger. Som et ledd i Justis- og beredskapsdepartementets politikk har Stortinget bevilget midler til å styrke og øke bruken av nettbasert opplæring – både opplæring holdt av kvalifiserte norsklærere og nettbaserte læringsressurser til norsktrening som et supplement til opplæring. I Meld. St. 30, kapittel 2, står det at «Aktiviteter som norsktrening, informasjon om det norske samfunnet og kvalifisering skal starte allerede i mottak». Mottakene har i den forbindelse behov for nettbasert lærings- og støttemateriale, og Vox og Justis- og beredskapsdepartementet vurderer det hensiktsmessig med kjøp av lisenser til slikt materiale. Vox gjennomfører oppdraget fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway