Brandengen flerbrukshall - totalentreprise

Information

Open procedure
11/29/2016

Buyer

Ilebergveien 21
3011 Drammen
Norway
lars.teien@drmk.no

Closing date has passed.

Short description

Drammen Eiendom KF ønsker tilbud fra totalentreprenører for prosjektering og oppføring av flerbrukshall på Brandengen skole i Drammen. Arbeidene skal leveres komplette. Totalentreprenøren skal selv engasjere arkitekt og utforme tegninger, forestå prosjektering og utførelse iht oppdragsgivers romprogram, samt nærmere beskrivelse i konkurransegrunnlaget. Hallen inkluderer spilleflate, utstyrslager, garderober med dusj, treningsrom, kiosk/ kjøkken, diverse lager og renholdsrom mv. Nettoareal iht romprogram er på ca 2 300 m2.

Files

Title Size
Konkurransegrlag 10349 Brandengen FBH.pdf 197 KB
V2_Tilbudsskjema.pdf 142 KB
V1-1_Kravspesifikasjon Brandengen FBH.pdf 365 KB
V1-2_Beskrivelse VVS.pdf 610 KB
V1-3_Beskrivelse EL.pdf 916 KB
V1-4_Plan entreprisegrense Brandengen FBH.pdf 739 KB
V1-5_Standardisering av tele og datakabling.pdf 254 KB
V1-6 Veiledende rombeh-skjema.pdf 65 KB
V1-7 Romprogram Brandengen.xlsx 18 KB
V1-8_Geotekniske vurderinger for reguleringsplan Brandenga skole.pdf 792 KB
V1-8_G-RAP-001.pdf 5.49 MB
V1-9_Eksisterende kabling og r¢r i grunn.pdf 1021 KB
V1-10_Detaljregulering - plankart og bestemmelser.pdf 5.24 MB
V1-11 SHA-Plan m-vedlegg.pdf 909 KB
V1-12_KKDs-veileder_idrettshaller_planleging_og_bygging_2016.pdf 3.76 MB
V1-13_Utbyggingsavtale Brandengen skole.pdf 217 KB
V1-14 Risikovurdering SHA.pdf 114 KB
V1-15 Plantegning Verven 19.pdf 130 KB
V3-1 Kontraktsformular Brandengen FBH.pdf 114 KB
V3-2 Gen kontraktsbest NS 8407 Brandengen.pdf 163 KB
V3-3 Spes kontraktsbest NS 8407 Brandengen.pdf 118 KB
V3-4_Mal til endringsmelding.pdf 153 KB
V3-5_DRMKs Generelle krav til leverand¢r.pdf 60 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway