Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av samspillsentreprenør til riving, forprosjekt, og bygging av tåsenhjemmet pastor fangens vei 26 – 28

Information

Restricted procedure
11/10/2016

Buyer

Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF
Bjørn Kjærnes Bjørn Kjærnes
Posboks 2773 Solli
0201 Oslo
Norway
985987246

Short description

Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) skal utvikle og bygge nytt sykehjem i bydel Nordre Aker.

Prosjektet består i riving av eksisterende sykehjem, forprosjekt, detaljprosjektering og bygging av nytt sykehjem.

Det nye sykehjemmet skal inneholde 135 beboerrom og et dagsenter. Bygget skal ha maksimalt fire etasjer og utgjør omtrent 14 500m2 BTA.

Overordnede mål i prosjektet er å utvikle og bygge nytt sykehjem som:

-har enerom og er tilpasset eldre med sammensatte medisinske diagnoser, herunder kognitiv svikt

-produserer mer energi enn det bruker gjennom året, et såkalt plusshus

-skal miljøsertifiseres i BREEAM-NOR, minimum «excellent»

-bygges med bærende konstruksjoner av tre

-reduserer utslipp fra byggeplass mest mulig

-er et FutureBuilt-prosjekt

For å sikre gode løsninger, fornøyde brukere og best mulig utnyttelse av kompetanse, ønsker oppdragsgiver å utarbeide et forprosjekt i samspill med entreprenøren. I denne fasen skal det søkes å optimalisere prosjektet med tanke på funksjon, kvalitet og kostnad. Partene blir ved utgangen av samspillsfasen omforent om fremdriftsplan og fastpris for gjennomføringsfasen. Gjennomføringsfasen utføres som en ordinær totalentreprisekontrakt. Riving av eksisterende sykehjem gjennomføres som en del av den samme totalentreprisekontrakten.

Files

Title Size
Kvalifikasjonsgrunnlag.pdf 305 KB
Vedlegg 1 Situasjonsplan T%C3%A5senhjemmet.pdf 230 KB
Vedlegg 2 Overordnet organisasjon.pdf 214 KB
Vedlegg 3 - Fullmakt - til orientering.pdf 259 KB
Vedlegg 4 - Forpliktelseserklaering.docx 33 KB
Vedlegg 5 - S%C3%B8knadsskjema for godkjenning underentrepren%C3%B8r - til orient.docx 63 KB
Vedlegg 6 - Egenrapportering av l%C3%B8nns- og arbeidsvilk%C3%A5r-til orientering.docx 115 KB
Vedlegg 7 - Mal for prosjektoversikt.docx 42 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway