Anskaffelse av SURF teknologi for deteksjon av canser innenfor flere kliniske områder

Information

15 - Voluntary ex ante transparency notice
11/8/2016

Buyer

St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital HF
Vegard Vestavik Vegard Vestavik
Olav Kyrres gt 17
7030 TRONDHEIM
Norway
883974832

Short description

Hensikten med SURF-teknologien/instrumentet og prober, er forskning og utvikling ved flere kliniske prosjekter ved St. Olavs Hospital, FOR-NorMIT som:
- Atherosklerose i halskar (1/3 av alle slag)
- Deteksjon av canser i lever, pancreas, ovarier, bryst og thyroidea.
- Det er også aktuelt å utvikle flere SURF prober til laparoskopisk kirurgi for bedre veiledning ved reseksjon av lever tumorer.
- Probene skal integreres med eksisterende BK5000. Dette vil følges av en SW utvikling på ~ 1/2 år, som sammen med nødvendig klinisk tilpassing vil si at utstyret er klinisk funksjonelt medio 2017.

Teknologien skal danne grunnlag for vitenskapelig arbeide for:
-en post doc
-to PhD
-fem master studenter

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway