Forsand kommune - rammeavtale rådgivende ingeniører

Information

Open procedure
11/7/2016
12/5/2016

Buyer

Fossanvegen 380
4110 Forsand
Norway
+47 40 23 41 45
jonfredrik@odinprosjekt.no

Closing date has passed.

Short description

Anskaffinga skal dekkje oppdragsgivars behov for teknisk rådgjeving, til mellom anna områder som fylgjer:

-Bistand til reguleringsplaner kommunale planer, planprosesser, utføring av vedtekne planar mv.

-Prosjektbistand til byggeprosjekt, prosjektleiing gjennom alle fasar frå planlegging til oppfylging underveis og i samband med overtaking.

-Utarbeiding av konkurransar og gjennomføring av disse frem til kontrakt med leverandør.

-Prosjektering på prosjekter kor kommunen ikkje vel til dømes totalentreprise.

-Byggeleiing, rollen som byggherrens representant for gjennomføring av kontraktar/anbod.

Samt bistand til løpende vedlikehald og rehabilitering samt andre mindre prosjekt ved oppdragsgivars vegnett, ulike anlegg, bygningsmasse og de bygg kommunen disponerer, leier og/eller leverer driftstenester til mv.

Files

Title Size
Del I Konkurransegrunnlag.pdf 771 KB
Del I_Vedlegg 1_Mal tilbodsbrev.docx 46 KB
Del I_Vedlegg 2_Mal eigenerkl%C3%A6ring teieplikt.docx 17 KB
Del I_Vedlegg 3_Mal atterhald og avvik.docx 16 KB
Del I_Vedlegg 4_Mal forpliktingserkl%C3%A6ring.doc 31 KB
Del II Standardkontrakt_for tjenestekj%C3%B8p.pdf 581 KB
Del II_Bilag 1_Spesifikasjon av tenesta.pdf 721 KB
Del II_Bilag 2 Leverand%C3%B8rens l%C3%B8ysingsskildring.docx 23 KB
Del II_Bilag 3 Administrative vilk%C3%A5r.docx 40 KB
Del II_Bilag 4 Samla pris- og betalingsvilk%C3%A5r.docx 38 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway