Rammeavtale Elektrikkertjenester

Information

Open procedure
11/4/2016
12/19/2016

Buyer

Bodø Kommune Bodø kommune
Jan Martin Nyström Jan Martin Nyström
Kongens gate 23
8001 BODØ
Norway
972418013

Closing date has passed.

Short description

Samordnet Innkjøp I Salten (SIIS) med Bodø kommune som vertskommune, innbyr til åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler på kjøp av elektrikertjenester og elektromateriell.

Brukere av denne rammeavtalen er kommunene:

Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Hemnes, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy, Øksnes, Sortland

Leverandørene skal levere serviceoppdrag på elektrikertjenester i forbindelse med daglig drift. Oppdrag i forbindelse med rammeavtalen vil være:

•Sterk og svakstrøms installasjoner

•Internkontroll, etter kommunens behov

•Utvidelser og endringer på data sprede nett o.l.

•Utvidelser og reparasjon av elektriske anlegg som er tilknyttet bygg og idrettsanlegg

•Tilstandsrapport for elektrisk anlegg

•Årlig opplæring av instruert personell i de bygg der det er påkrevd

Det vil bli kommunevise tildelinger av kontrakter, men en rangering av inntil 3 leverandører pr kommune med bakgrunn i konkurransens tildelingskriterier. Disse 3 vil også få anledning til å gi tilbud i kommunens minikonkurranser.

Leverandøren kan gi tilbud til de kommuner som leverandøren ønsker å gi tilbud til.

Kravspesifikasjon og konkurransevilkår er beskrevet i konkurransegrunnlaget og de øvrige vedleggene som det gis tilgang til ved registrering i KGV Light (eu-supply.com)

Kontrakten vil gjelde i 2 år fra kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver skal ha opsjon på forlengelse av avtalen på de samme betingelser med 1 år + 1 år

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway