K201-Byggearbeider

Information

Open procedure
11/30/2016

Buyer

Herredshuset, Postboks 319
8001 Bodø
Norway
+47 75 55 55 00
knut.svendsen@bodo.kommune.no

Short description

Bodøs nye rådhus er et prosjekt i sentrum av Bodø. Bygget skal oppføres innenfor kvartalet avgrenset av Kongens gate, Torvgata, Dronningens gate og Havnegata. Dagens rådhus, Norges bank bygget og tidligere Bodø bibliotek ligger/lå i samme kvartalet.

Nye Bodø rådhus vil bestå av et nybygg (Nybygg) samt eksisterende rådhus (Rådhus) og bygget til Norges Bank (Banken).

Nybygget vil knytte alle bygg sammen til én enhet. Rådhuset og Banken skal totalrehabiliteres.

Det nye rådhuset skal fungere som kontorbygg for Bodø kommunes administrasjon og i tillegg dekke behov for nødvendige funksjoner for politisk arbeid med kontor og møterom for politiske parti.

Eksisterende bystyresal, formannskapssal og et møterom benevnt «Blåsalen» skal bevares mest mulig som opprinnelig i uttrykk men skal oppgraderes teknisk. Rommene har bevaringskrav som skal ivaretas.

Kontorareal for Bodø kommunes administrasjon er i stor grad åpne løsninger med mange «smårom» for skjermet arbeid og relativt mange møterom.

Inngangspartiet i 1. etg. er et stort resepsjonsområde for mottak av henvendelser fra kommunens borgere med rom for møter og veiledning etter behov.

I 6. etasje er det kantine og møterom.

Denne beskrivelse omfatter kontrakt K201 Byggearbeider. Det skal gis tilbud på alle byggearbeidene og konstruktive rivningsarbeider og leveranser knyttet til dette som beskrives og refereres til i konkurransegrunnlaget.

Beskrivelser er delt inn i egne dokument som omhandler aktuelt arbeid avhengig av type arbeid og leveranser som skal utføres eller leveres men som inngår i samme entreprise, K201. Dokumentene er:

•K201.0 er felles rigg og drift

•K201.1 er Grunn- og betongarbeider og bæresystem

•K201.2 er Bygningsmessige arbeider

•K201.3 er Faste innredninger

•K201.4 er Fasader og takarbeider

•K201.5 er Utomhus

Eksisterende bygg Rådhus og Banken vil gjennomgå innvendig rivnings- og miljøsaneringsarbeider av annen entreprise, K200.

Entreprise K201 skal utføre all resterende rivnings- og miljøsaneringsarbeider som i hovedsak er rivning av konstruktive bygningsdeler som skal endres og noe utvendig rivningsarbeider. Disse arbeidene er beskrevet i K201.1.

Entreprise K201 skal levere alle felles rigg og driftytelser. Disse er beskrevet i Bok 0 og i tegninger/skisser som viser planlagt riggområde.

Entreprise K201 skal utføre alle byggearbeidene for nybygg og eksisterende bygg samt alt grunnarbeid.

Files

Title Size
161002 Bod%C3%B8 R%C3%A5dhus - Lydtegninger.pdf 3.42 MB
161102 sammenstilling ARK og RIB.smc 9.58 MB
A-AB-200-D-0-01_Udvendige detaljer.pdf 4.93 MB
A-AB-200-D-0-02 innvendige detaljer.pdf 1.06 MB
A-AB-200-D-0-03_Udvendige detaljer R%C3%85-BA.pdf 775 KB
A-AB-200-P-0-00 - Situasjonsplan.pdf 116 KB
A-AB-200-T-0-00_Leverenseplan.pdf 63 KB
Bok 0 Generelle bestemmelser r%C3%A5dhusprosjektet.pdf 1.25 MB
Hovedfremdriftsplan.pdf 163 KB
Kravbeskrivelse FDV dokumentasjon.pdf 1.39 MB
Mappe 3D Illustrasjoner.zip 16.32 MB
Mappe Bygningsdeler.zip 10.27 MB
Mappe Fasader.zip 2.95 MB
Mappe gab-filer for elektronisk prising.zip 9.93 MB
Mappe Gulvplaner.zip 2.78 MB
Mappe Himlingsplaner.zip 2.33 MB
Mappe Nedrivningsplaner.zip 3.29 MB
Mappe Plantegninger.zip 8.05 MB
Mappe Romtegninger.zip 2.08 MB
Mappe Skisser riggplan.zip 1.01 MB
Mappe Skjema.zip 270 KB
Mappe tegninger landskap_utomhus.zip 6.27 MB
Mappe tegninger RIB.zip 24.13 MB
Mappe tegninger RIBr.zip 4.29 MB
Mappe tegninger RIE.zip 2.57 MB
Mappe tegninger RIG.zip 2.11 MB
Mappe tegninger RIV.zip 409 KB
Mappe tegninger RIVA.zip 4.61 MB
Mappe vedlegg.zip 21.45 MB
Milj%C3%B8saneringsbeskrivelse R%C3%A5dhuset og Banken.pdf 9.29 MB
NYE BOD%C3%98 R%C3%85DHUS - K201.1 28 Riveabeider del C%2C D%2C E og H.pdf 204 KB
NYE BOD%C3%98 R%C3%85DHUS - K201.1 Grunn- og betongarbeider og b%C3%A6resystem.pdf 1.10 MB
NYE BOD%C3%98 R%C3%85DHUS - K201.2 Bygningsmessige arbeider.pdf 1.28 MB
NYE BOD%C3%98 R%C3%85DHUS - K201.3 Faste innredninger.pdf 412 KB
NYE BOD%C3%98 R%C3%85DHUS - K201.4 Fasader og takarbeider.pdf 1.01 MB
NYE BOD%C3%98 R%C3%85DHUS - K201.5 Utomhus.pdf 397 KB
Nye Bod%C3%B8 r%C3%A5dhus - Bok 1 K201 Byggearbeider Generell tekst.pdf 639 KB
Reguleringsplan med vedlegg.zip 2.62 MB
Tegningsliste RIB.pdf 67 KB
Tegningsliste RIBr.pdf 46 KB
Tegningsliste RIE.pdf 44 KB
Tegningsliste RIV.pdf 45 KB
Tegningsliste RIVA.pdf 48 KB
Tiltaksplan Bod%C3%B8 Nye R%C3%A5dhus E01.pdf 767 KB
Vedlegg 1 til Bok 0-konkurransebestemmelser og evaluering K201 Byggearbeider.pdf 561 KB
Vedlegg 2 til bok 0 -Krav til samhandling og aktiv deltakelse i planlegging.pdf 1.20 MB
Vedlegg 3 til bok 0-Sjekkliste mot svart arbeid og sosial dumping.pdf 43 KB
Vedlegg 4 til Bok 0%E2%80%93 Fullmakt for innsyn i alle offentlige register for bedriftens ansatte gjennom Skatt Nord.pdf 75 KB
Mappe Snitt.zip 76.58 MB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway