UUT 25 Arna stasjon

Information

Negotiated procedure
11/4/2016
12/7/2016

Buyer

Jernbaneverket
Stortorvet 7
0155 Oslo
Norway

Closing date has passed.

Short description

Entreprisen UUT25 Arna stasjon er en del av nytt dobbeltspor mellom Arna stasjon og Bergen, og omfatter ombygging av Arna stasjon.

UUT25 er i hovedsak en grunn- og byggentreprise og inneholder ikke jernbanetekniske fag, men har mye arbeid med nærhet til spor i drift.

Arbeidene med oppgarderingen skal utføres samtidig som det er full togtrafikk på Bergensbanen, og for å kunne gjennomføre dette er UUT25 er delt i to hovedfaser.

I hovedsak så deler en Arna stasjon i to, kalt Kirkesiden og Sjøsiden, slik at en får trafikkfrie områder å jobbe på.

Det vil pågå andre entrepriser samtidig i begge hovedfasene, så koordinering og samarbeid er viktig.

Mellom de to hovedfasene er det et lengre opphold, der en må rigge ned og forlate området for å gi plass til andre entrepiser. I hovedsak vil det da pågå jernbanetekniske arbeider.

Hovedarbeidene i UUT25 er:

• Ombygging av eksisternde stasjonsbygningen

• Nye ramper og trapper

• Ny personkulvert som krysser hele sporområdet

• Utvidelse av eksisterende Storelva kulvert, som også krysser hele sporområdet

• Ny tunnelprotal over eksisterende tunnel

• Gjenetablering av Reinaneveien

• Erstatte midleritdig bro på E16

• Nytt Teknisk bygg

• Gjenetablere bussterminal

1.2Hovedmengder

• Sprenging 3 100 m3

• Graving masseflytting54 000 m3

• Tilkjørte masser46 000 m3

• Betongarbeider10 000 m3

• Forskaling16 000 m2

• Armering 900 tonn

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway