Transport av dagsenterbrukere

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/16/2016
1/11/2017
1/4/2017

Buyer

Tromsø Kommune Tromsø Kommune
Stig Arve Nordby Stig Arve Nordby
Rådhusgata 2
.

9008 TROMSØ
Norway
940101808

Closing date has passed.

Short description

Tromsø kommune ønsker å inngå avtale om transport av dagsenterbrukere til tre dagsenter for perioden fra kontraktstidspunkt og fram til 31.10.18.

Transportoppdragene innebærer kjøring fra brukernes hjemmeadresse til kommunens dagsenter og retur alle dager unntatt lørdag, søndag, helligdager, jul- og nyttårsaften samt onsdag før påske. Som hovedregel innebærer kjøringen henting av ledsager på dagsenteret. Deretter hentes brukerne på deres hjemmeadresser med retur tilbake til dagsenteret. Dette gjelder tilsvarende ved retur etter endt dag. Transporten gjelder i dag følgende dagsenter:

Nordøya

Fastlandet

Tindfoten

Det vil primo 2017 bli etablert ett nytt dagsenter for personer med utviklingshemming og annen kognitiv svikt på Kvaløysletta. Dette vil medføre endringer i sammensetningen av brukerne på Tindfoten dagsenter og endret kjøremønster for denne gruppen.

Det må for øvrig påregnes at antall brukere og adresser innenfor de oppgitte områder vil endres i perioden. Behovet vil endre seg over tid på grunn av utskiftning av brukerne. Endringen er hyppigere i enkelte brukergrupper enn andre.

Dagens spesifiserte kjøreruter inklusive adresser fremgår av vedlegg 1. Nye kjøreplaner skal utarbeides i nært samarbeid med og godkjennes av det enkelte brukersted.

Nye kjøreplaner må utarbeides for Tindfoten og det nye dagsenteret på Kvaløysletta når det kommer i drift.

I 2015 ble det kjøpt transport tjenester for 1 809 288 kroner til Tindfoten, Nordøya og Fastlandet dagsenter.

Volumet vil være avhengig av oppdragsgivers budsjettsituasjon, aktiviteter og andre rammefaktorer, og det historiske kjøpsvolumet må derfor kun oppfattes som veiledende. Oppgitte priser danner grunnlaget for fremtidige endringer ut fra brukermasse.

Se forøvrig pkt. 9 ( Forbehold fra tromsø Kommune) i konkurransegrunnlaget angående forbehold og antall leverandør.

Files

Title Size
Vedl 3 Egenerklæring om lønns og arbeidsvilkår.docx 20 KB
Vedl. 1 kjøreruter og priser (003).xlsx 21 KB
Vedl. 2 Spesielle innkjøpsvilkår.doc 50 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway