Lunde skole innvendig ombygging tømmer

Information

Open procedure
11/16/2016

Buyer

Olav Kyrresgt 23
4068 Stavanger
Norway
+47 48 13 90 98
brit.pedersen@stavanger.kommune.no

Short description

Skolen skal bygges om til ren ungdomsskole. Det skal bygges nytt lærer -arbeidsrom, musikkrom, kantinekjøkken, mat og helse og ellers generell oppgradering av mange rom.

Det er endring i opprinnelig anbudsfrist - ny frist 28.11.2016 kl 12:00,

Files

Title Size
1 vedlegg fremdriftsplan.pdf 192 KB
2 vedlegg Riggplan fase 1 - 2016 10 13.pdf 180 KB
3 vedlegg Riggplan fase 2 - 2016 10 13.pdf 180 KB
4 Lunde skole- riggbeskrivelse t%C3%B8mmer ga1.asp 444 KB
4 Riggbeskrivelse - t%C3%B8mmer.pdf 4.31 MB
6 Lunde Skole - SHA plan.pdf 643 KB
7 Lunde skole ombygging - tomrerarbeider PDF.pdf 914 KB
7 Lunde skole ombygging tomrerarbeider gab.gab 5.25 MB
BOK 0 Konkurransegrunnlag t%C3%B8mmer 20 10 16 - rev.pdf 857 KB
A-01 Situasjonsplan 1_500.pdf 844 KB
A-200alt U. etasje m_alt.pdf 705 KB
A-200H Himlingsplan U. etasje.pdf 134 KB
A-200HR U. etasje riveplan himling.pdf 173 KB
A-200R U. etasje riveplan.pdf 645 KB
A-201alt 1. etasje m_alt.pdf 710 KB
A-201H Himlingsplan 1. etasje.pdf 164 KB
A-201HR 1. etasje riveplan himling.pdf 243 KB
A-201R 1. etasje riveplan.pdf 712 KB
A-202alt 2. etasje m_alt.pdf 266 KB
A-202H Himlingsplan 2. etasje.pdf 119 KB
A-202HR 2. etasje riveplan himling.pdf 100 KB
A-202R 2. etasje riveplan.pdf 270 KB
A-210B Bygg B U. etasje.pdf 306 KB
A-210C Bygg C U. etasje.pdf 279 KB
A-210D Bygg D U. etasje.pdf 761 KB
A-211A Bygg A 1. etasje.pdf 378 KB
A-211B Bygg B 1. etasje.pdf 268 KB
A-211C Bygg C 1. etasje.pdf 542 KB
A-211D Bygg D 1. etasje.pdf 379 KB
A-212C Bygg C 2. etasje.pdf 340 KB
A-221 Snitt C-01 Bygg C.pdf 553 KB
A-222 Snitt C-02 Bygg C.pdf 490 KB
A-223 Snitt C-11 Bygg C.pdf 592 KB
A-224 Snitt D-01 Bygg D.pdf 278 KB
A-241 Fasader bygg A.pdf 144 KB
A-242 Fasader bygg B.pdf 112 KB
A-243 Fasader bygg C.pdf 199 KB
A-244 Fasader bygg D.pdf 144 KB
A-301 Vindusskjema bygg A, B, C.pdf 77 KB
A-302 Vindusskjema bygg D.pdf 70 KB
A-303 Skjema utvendige d¢rer.pdf 166 KB
A-304 Skjema innvendige d¢rer.pdf 400 KB
A-305 D¢rliste.pdf 163 KB
A-310 Trappeskjema.pdf 78 KB
A-400 U. etasje.pdf 575 KB
A-401 1. etasje.pdf 443 KB
A-402 2. etasje.pdf 187 KB
A-450 Alle etasjer solskjerming.pdf 506 KB
A-501 Bygg C Detaljer mezzanin.pdf 258 KB
A-502 Bygg C Detaljer mezzanin.pdf 152 KB
A-503 Bygg C Detaljer mezzanin.pdf 265 KB
A-601 Bygg C 1. etasje Kantinekj¢kken.pdf 423 KB
A-602 Bygg C 1. etasje Musikkrom.pdf 228 KB
A-603 Bygg C 2. etasje Lærer-rom.pdf 116 KB
A-604 Bygg D U. etasje Mat & Helse.pdf 524 KB
A-605 Bygg D U. etasje Naturfag.pdf 393 KB
A-701 Detaljer mobler i fellesomraade A.pdf 1012 KB
A-702 Detaljer mobler i fellesomraaade B.pdf 942 KB
A-703 Detaljer mobler i fellesomraaade D.pdf 1.05 MB
Lunde skole Tegningsliste BDA.pdf 55 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway