Anskaffelse av personalalarmer (1) (1)

Information

Competitive dialogue
11/11/2016

Buyer

Rådhuset
4319 Sandnes
Norway
+47 51 33 57 65
bard.krane.alander@sandnes.kommune.no

Closing date has passed.

Short description

Sandnes kommune har behov for anskaffe omkring 40 personal alarmer til ansatte i levekår og til andre enheter i Sandnes kommune som skulle trenge denne typen teknologi.

Kommunen har vedtatt en strategi for velferdsteknologi hvor hovedprioriteringer er å øke innbyggerens selvstendighet, trygghet og aktivitet. Vi ser at trygghetsteknologien vil bidra inn i denne strategien, og at dette også innbefatter de ansatte.

Målgruppen for denne anskaffelsen er hovedsakelig ansatte som gir hjemmetjenester, enten i eget hjem eller i omsorgsbolig/bofellesskap der det er behov for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner.

Anskaffelsen gjelder personal alarmer som ansatte kan bruke for at tjenestene skal kunne ytes til brukere med utfordrende atferd.

Files

Title Size
Vedlegg 2 - Egenrapportering lønns- og arbeidsvilkår.doc 80 KB
Vedlegg 1 - Prisskjema.xlsx 19 KB
Personalalarmer SSA-V Generell Avtaletekst 2015.docx 128 KB
Personalalarmer SSA-V Bilag 2015.docx 40 KB
Personalalarmer SSA-K Generell Avtaletekst 2015.docx 114 KB
Personalalarm SSA-K Bilag 2015.docx 51 KB
Konkurransegrunnlag personalalarmer.docx 80 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway