NOS ombygging demens

Information

Open procedure
11/21/2016

Buyer

Nesset Kommune Nesset kommune
Anita Marie Meisinsget Anita Marie Meisingset
Kommunehuset, Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg i Romsdal
Norway
864981062

Short description

Nesset kommune ønsker å få utført en total rehabilitering og ombygging av den delen av Nesset omsorgssenter (NOS) som i 1. etasje inneholder demens- og korttidsavdeling, og i underetasjen inneholder hjemmetjeneste og eldresenter, samt støttefunksjoner som lager og vaskeri. Bygningene til NOS demens- og korttidsavdeling sto ferdig midt på 1980-tallet. Institusjonen har vært i drift i om lag 30 år, og ut over normalt vedlikehold, har det ikke vært utført noen form for vedlikehold. Strukturen i bygget er god, og det tas utgangspunkt i at romstrukturen i hovedsak skal bestå. Det tas sikte på en full rehabilitering hvor alt av kledning, taktekking, vindu, dører, isolasjon, innerflater, tekniske anlegg m.m. skal skiftes. All belysning, oppvarming og brannsikring må skiftes/ oppgraderes. Pasientvarsling og velferdsteknologi må etableres.

Det er sammen med faggruppe utarbeidet tegningsgrunnlag for den planlagte ombyggingen/ renoveringen. Disse tegningene skal være retningsgivende, og er å ses på som ønsket ny situasjon. Totalentreprenøren skal utføre detaljprosjektering basert på gjeldende lovverk, forskrifter, standarder og byggdetaljer som berører dette prosjektet, etter vanlig praksis for de respektive arbeider.

Files

Title Size
00 Tegningsliste.pdf 291 KB
01 NOS Trygdeheim Krafttekniske innstallasjoner%2C u etg fl%C3%B8y 1.pdf 2.71 MB
02 NOS Trygdeheim Krafttekniske innstallasjoner%2C 1 etg fl%C3%B8y 1.pdf 3.15 MB
2-04 NOS Trygdeheimen U.etg fl%C3%B8y 1.pdf 2.28 MB
2-05 NOS Trygdeheimen 1.ets fl%C3%B8y 1.PDF 431 KB
2-06 NOS Trygdeheimen U.ets fl%C3%B8y 2.PDF 215 KB
2-07 NOS Trygdeheimen_Plan 1.etg fl%C3%B8y 2.pdf 1.62 MB
2-08 NOS Trygdeheimen_snitt.pdf 1.28 MB
2-09 NOS Trygdeheimen_takstolskjema.pdf 1.82 MB
2-10 NOS Trygdeheimen_vindusskjema.pdf 566 KB
2-12 NOS Trygdeheimen_Himlingsplan 1.etg fl%C3%B8y1.pdf 3.03 MB
2-13 NOS Trygdeheimen_himlingsplan u.etg fl%C3%B8y 2.pdf 1.78 MB
2-14 NOS Trygdeheimen_Himlingsplan1.etg fl%C3%B8y2.pdf 1.73 MB
2-15 NOS Trygdeheimen_Typisk yttervegg snitt.pdf 1.31 MB
2-16 NOS Trygdeheimen_detaljer yttervegg.pdf 831 KB
2-17 NOS Trygdeheimen_detaljer tak.pdf 1.35 MB
2-18 NOS Trygdeheimen_utv. d%C3%B8rskjema 1.pdf 846 KB
2-19 NOS Trygdeheimen_snitt og detaljer balkonger.pdf 868 KB
2-23 NOS Trygdeheimen_vinduer m%C3%B8ne%2C akse A og J.pdf 715 KB
2-24 NOS Trygdeheimen_Gavl akse A og J snitt.pdf 814 KB
2-25 NOS Trygdeheimen_beslagsliste.pdf 1.94 MB
2-26 NOS Trygdeheimen_beslagsliste 2.pdf 2.20 MB
2-27 NOS Trygdeheimen_beslagsliste 3.pdf 1.91 MB
2-29 NOS Trygdeheimen _utv. d%C3%B8rskjema 2.pdf 722 KB
03 NOS Trygdeheim Krafttekniske innstallasjoner%2C u etg fl%C3%B8y 2.pdf 1.54 MB
3-02 NOS Trygdeheimen_Bunnledninger_u etg_fl%C3%B8y 2.pdf 1.93 MB
3-03 NOS Trygdeheimen_Bunnledninger_ u etg_fl%C3%B8y 1.pdf 3.28 MB
3-04 NOS Trygdeheimen_Sanit%C3%A6r_u etg_fl%C3%B8y 1.pdf 3.22 MB
3-05 NOS Trygdeheimen_Sanit%C3%A6r_u etg_fl%C3%B8y 2.pdf 1.81 MB
3-06 NOS Trygdeheimen_Sanit%C3%A6r_1 etg_fl%C3%B8y 1.pdf 2.30 MB
3-07 NOS Trygdeheimen_Sanit%C3%A6r_1etg_fl%C3%B8y 2.pdf 2.06 MB
3-08 NOS Trygdeheimen_Sanit%C3%A6rskjema 1.pdf 2.57 MB
3-09 NOS Trygdeheimen_Sanit%C3%A6rskjema 2.pdf 993 KB
3-101 NOS Trygdeheimen_ventilasjon u.etg fl%C3%B8y 1.pdf 3.05 MB
3-102 NOS Trygdeheimen_ventilasjon 1.etg fl%C3%B8y 1.pdf 3.77 MB
3-103 NOS Trygdeheimen_ventilasjon u.etg fl%C3%B8y 2.pdf 1.67 MB
3-104 NOS Trygdeheimen_ventilasjon 1.etg fl%C3%B8y 2.pdf 2.73 MB
04 NOS Trygdeheim Krafttekniske innstallasjoner%2C 1 etg fl%C3%B8y 2.pdf 3.37 MB
05 NOS Trygdeheim Teletekniske innstallasjoner%2C u etg fl%C3%B8y 1.pdf 2.26 MB
06 NOS Trygdeheim Teletekniske innstallasjoner%2C 1 etg fl%C3%B8y 1.pdf 2.89 MB
07 NOS Trygdeheim Teletekniske innstallasjoner%2C u etg fl%C3%B8y 2.pdf 3.02 MB
08 NOS Trygdeheim Teletekniske innstallasjoner%2C 1 etg fl%C3%B8y 2.pdf 1.78 MB
9 NOS Trygdeheim El.innstallasjoner%2C fordeling A.pdf 492 KB
10 NOS Trygdeheim El.innstallasjoner%2C fordeling AA.pdf 179 KB
11 NOS Trygdeheim El.innstallasjoner%2C fordeling AB 1av3.pdf 278 KB
11 NOS Trygdeheim El.innstallasjoner%2C fordeling AB 2av3.pdf 341 KB
11 NOS Trygdeheim El.innstallasjoner%2C fordeling AB 3av3.pdf 160 KB
12 NOS Trygdeheim El.innstallasjoner%2C fordeling AC.pdf 151 KB
13 NOS Trygdeheim El.innstallasjoner%2C fordeling AD.pdf 188 KB
22 NOS Trygdeheim Kraftteknisk oversiktskjema_fordelinger.pdf 554 KB
23 NOS Trygdeheim Oversiktskjema_n%C3%B8dlys.pdf 573 KB
24 NOS Trygdeheim Teleteknisk oversiktskjema_telefon.pdf 42 KB
25 NOS Trygdeheim Teleteknisk oversiktskjema_heisalarm.pdf 49 KB
26 NOS Trygdeheim Teleteknisk oversiktskjema_brannalarm.pdf 70 KB
27 NOS Trygdeheim Teleteknisk oversiktskjema_sykesignal.pdf 64 KB
28 NOS Trygdeheim Teleteknisk oversiktskjema_antenne.pdf 59 KB
7606-12 NOS sykehjem 1.etg.pdf 7.31 MB
5165374 Brannkonsept NOS ombygging demens.pdf 1.48 MB
5165374 Branntegning Plan 1.pdf 653 KB
5165374 Branntegning Plan U.PDF 518 KB
A10-1 NOS Demens Utomhusplan u.etg.pdf 41 KB
A10-2 NOS Demens Utomhusplan 1.etg.pdf 889 KB
A10-3 NOS Demens Hageperspektiver.pdf 537 KB
A20-1 NOS Demens Plan u. etasje fl%C3%B8y 1.pdf 94 KB
A20-2 NOS Demens Plan u. etasje fl%C3%B8y 2.pdf 97 KB
A20-3 NOS Demens Plan 1. etasje fl%C3%B8y 1.pdf 343 KB
A20-4 NOS Demens Plan 1. etasje fl%C3%B8y 2.pdf 382 KB
A20-5 NOS Demens Plan 1. etasje byggefaser.pdf 144 KB
A30-1 NOS Demens Snitt A-A.pdf 50 KB
A40-1 NOS Demens Fasade Nord og Vest.pdf 395 KB
A40-2 NOS Demens Fasade S%C3%B8r og %C3%98st.pdf 383 KB
A61-1 NOS Demens D%C3%B8rskjema.pdf 157 KB
A62-1 NOS Demens Vinduskjema.pdf 65 KB
Funksjonsbeskrivelse generell del.pdf 429 KB
Funksjonsbeskrivelse kap 1.pdf 89 KB
Funksjonsbeskrivelse kap 2.pdf 260 KB
Funksjonsbeskrivelse kap 3.PDF 640 KB
Funksjonsbeskrivelse kap 4%2C 5 og 6.pdf 407 KB
Funksjonsbeskrivelse kap 7.pdf 178 KB
NOS bok 0.pdf 2.53 MB
NOS kart.pdf 1.44 MB
NOS Trygdeheim Sit.kart.pdf 695 KB
NOS Trygdeheimen fasader og snitt.pdf 1.73 MB
NOS Trygdeheimen sit.plan 1.etg.pdf 1.71 MB
NOS Trygdeheimen sit.plan u.etg.pdf 1.69 MB
NOS Trygdeheimen_Snitt vannledninger korridor.pdf 746 KB
Rombehandlingsskjema.pdf 490 KB
SHA-plan.pdf 246 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway