Bo- og aktivitetssenter i Verdal kommune

Information

Restricted procedure
11/14/2016

Buyer

Johannes Bruns gate 2
7651 Verdal
Norway
+47 47 97 01 28
oddvar.govasmark@verdal.kommune.no

Short description

Det skal bygges 44 omsorgsboliger for demente, 20 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 90 institusjonsplasser, dagsenter, legesenter, produksjonskjøkken, 4 avd. barnehage. Samlet bruttoareal ca. 11000 m2

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway