Anskaffelse av ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/29/2016
12/21/2016
12/14/2016

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Ragnhild Aslaksen Ragnhild Aslaksen
916879067

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell. For nærmere beskrivelse se vedlegg – ”Prisskjema”.

Helseforetakenes hjertemedisinske laboratorier til elektrofysiologiske undersøkelser og ablasjoner er per i dag utrustet slik:  

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge:

Ensite NavX, MediGuide og CRYO.

 

St. Olavs hospital:

BARD, CARTO, Stereotaxis, CRYO og Siemens ultralyd.

 

Oslo Universitetssykehus:

CARTO, Ensite NavX, MediGuide, Stereotaxis og CRYO .

 

Helse Bergen:

BARD, CARTO, Stereotaxis og CRYO.

 

Helseforetakene vil ikke etterspørre konsignasjonslager for tilbudte produkter.

Lots

In order to participate on one or more of the listed lots you click on the lot it self. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files

Title Size
Anmodning om endring MAL.xlsx 117 KB
Endringsprotokoll.docx 918 KB
Ethical.pdf 537 KB
Etiske krav til leverandøren.pdf 533 KB
Forpliktetsererklæring.docx 42 KB
Kunder tiltredelse.docx 44 KB
MAL Helse Nord CW.xlsx 27 KB
Prisliste MAL.xlsx 1.26 MB
RUTINE - Veiledning for sladding av tilbud.pdf 430 KB
RUTINE Retningslinjer for utprøving av medisinsk forbruksmateriell og kapitalvarer.pdf 210 KB
Salgsstatistikkrapportering MAL.xlsx 1.30 MB
Skjema forbehold.docx 43 KB
Svarskjema erfaring.docx 43 KB
VEDLEGG - Helse Midt-Norge - Samhandlingsavtale.pdf 2.67 MB
Vedlegg Helse Nord - Krav til implementering.pdf 328 KB
Vedlegg Helse Sør-Øst - Samhandlingsavtale og egenerklæring.pdf 1.03 MB
Vedlegg Helse Vest - Samhandlingsavtale.pdf 608 KB
Rammeavtale ablasjon.docx 1.04 MB
Kravspesifikasjon ablasjon versjon 2.xlsx 54 KB
Prisskjema ablasjon versjon 2.xlsx 112 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse - Ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell
Minimumskrav/obligatoriske krav - Ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway