Rennebu-16-01: Detaljprosjektering Rennebu helsesenter

Information

2 - Contract Notice
Open procedure
11/10/2016
12/19/2016
12/9/2016
12/9/2016

Buyer

Postboks 128
Åveien 7

2440 ENGERDAL
Norway
+47 95 90 87 26
svend.hoff.johnstad@abakus.as

Short description

Rennebu kommune skal bygge nytt helsesenter. Dagens helsesenter skal rives og nytt og moderne bygg skal bygges. Det ligger boligdeler i tilknytning til helsesenteret som ikke skal rives, men som skal bygges om til sokkel.

Derfor gjennomføres nå konkurranse for å kontrahere samlet prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av grunnlag for en generalentreprise.

Samlet omfang er følgende:

Riving: 3233 m2
Nybygg: 4375 m2
Ombygging: 580 m2 

Files

Title Size
Byggeteknisk rapport.pdf 1.12 MB
Bygningsmasse rom - og boligbehovsanalyse utkast pr 04 09 2014.pdf 1.73 MB
Evalueringsmatrise.xlsx 19 KB
Prisskjema.xlsx 11 KB
Rennebu_Helsesenter_11.08.16.pdf 17.83 MB

Dynamic documents

Name
Rennebu-16-01: Detaljprosjektering av Rennebu helsesenter - Konkurransegrunnlag

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway