Ikke-akutt pasienttransport for levering til Helse Fonna HF

Information

Open procedure
11/17/2016

Buyer

Helse Vest Innkjøp HF Helse Vest Innkjøp HF
Kristian Grunnaleite Kristian Grunnaleite
Postboks 2334
5867 BERGEN
Norway
915536255

Short description

Oppdragsgiver ønsker tilbud på ikke akutt pasienttransport til Helse Fonna HF. Avtalene har som formål å dekke Helse Fonnas behov for avtaler for pasienttransport i ikke-akutte tilfeller. Helseforetakene i Norge er ikke bare ansvarlig for transport av pasienter innen spesialisthelsetjenesten, men også innen primærhelsetjenesten. Dette betyr at avtalen ikke bare vil omfatte transport av pasienter til sykehus, men også til fastlege, fysioterapeut m.fl., med utstedt rekvisisjon.

Files

Title Size
Del 1 - Konkurransgrunnlag - %C3%A5pen anbudskonkurranse.docx 116 KB
Del 1 Vedlegg A - Informasjon om tilbyder.docx 40 KB
Del 2 - Rammeavtale Dagsbil.docx 135 KB
Del 2 - Rammeavtale.docx 143 KB
Del 2 Vedlegg 1 - Prisskjema.xls 61 KB
Del 2 Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon.docx 397 KB
Del 2 Vedlegg 3 - Erkl%C3%A6ring Taushetsplikt og samtykke til bruk av personopplysninger.docx 81 KB
Del 2 Vedlegg 4 - Forpliktelseserkl%C3%A6ring.docx 41 KB
Del 2 Vedlegg 5 - Tilbudsbrev.docx 64 KB
Del 2 Vedlegg 6 - Selvdeklarasjon Trapeze.pdf 752 KB
Del 2 Vedlegg 7 - Selvdeklarasjon Ctrl versjon 1.3.pdf 492 KB
Del 3 Vedlegg 1 - Oversikt folketall rekvisjsoner og turer.xlsx 27 KB
Del 3 Vedlegg 2 - Hjelpeskjema oversikt tilbudte biler.xlsx 18 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway