Revisjonstjenester

Information

Open procedure
11/7/2016

Buyer

Postboks 8134 Forus
4069 STAVANGER
Norway
+47 51 90 85 00
geir.stromland@ivar.no

Closing date has passed.

Short description

Revisjon av selskapene og utarbeidelse av konsernregnskap

1.Lovpålagt revisjon og utarbeidelse av konsernregnskap for IVAR IKS

-herunder Teknisk bistand – årsoppgjør og ligningspapirer

2.Årsregnskap for IVAR Næring AS

3.Andre tjenester og rådgivning utover den lovpålagte revisjonen.

IVAR benytter økonomisystemet Visma Enterprise, og blir pr i dag revidert av KPMG.

IVAR har organisert næringsvirksomheten i et eget selskap – IVAR Næring AS. Av dette har det f.o.m 2014 blitt utarbeidet konsernregnskap. Næringsvirksomheten og andelene i Forus Energigjenvnning KS, Forus Energigjenvinning AS, Stølskraft AS, Recom AS, Svåheia AS, SVAR AS og Minorga Vekst AS, Biogass Konsortium inngår i IVAR Næring AS.

Regnskapet til IVAR IKS føres etter selvkostprinsippet.

For året 2015 var driftsutgiftene ca 600 mill kroner og investeringskostnaden var ca 630 mill kroner. Tall på inngående faktura i 2015 var ca 19.000, og utgående faktura var ca 2.000 Antallene varierer.

For mer informasjon om økonomien i 2015 viser vi til årsrapport som framkommer via følgende link: http://www.ivar.no/aktuelt/les-ivars-arsrapport-article5533-593.html

For mer informasjon om IVAR viser vi til www.ivar.no

Files

Title Size
Bilag 3 Prisskjem revisjonstjenester.xlsx 12 KB
DEL I Konkurransegrunnlag.pdf 315 KB
DEL II Utkast til kontrakt. SSA O.pdf 346 KB
DEL III Bilag - Kravspek%2C l%C3%B8sningsforslag%2C prisskjema m.m.doc 1.07 MB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway