Anskaffelse av Automater og Kjøkkenutstyr

Information

2 - Contract Notice
Open procedure
11/24/2016
11/29/2016
11/8/2016

Buyer

zhong.wang@hinas.no

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av Automater og Kjøkkenutstyr til bruk ved helseforetakene i Norge.

Anskaffelsen omfatter seks delområder med underliggende deltilbud:

Delområde 1: Kaffeautomat

                Deltilbud 1.1:     Kaffeautomat

                Deltilbud 1.2:     Kolbetrakter

Delområde 2: Vannautomat

                Deltilbud 2.1:     Vannkjøler

                Deltilbud 2.2:     Tappetårn

                Deltilbud 2.3:     Lokal-kjøler

Delområde3: Vendingautomat

                Deltilbud 3.1:     Vendingautomat – Fullservicevending

Delområde 4: Kjøkkenutstyr

                Deltilbud 4.1:     Kjøkkenutstyr

Delområde 5: Småelektrisk Kjøkkenutstyr

                Deltilbud 5.1:     Småelektrisk kjøkkenutstyr

Hensikten med anskaffelsen er å sikre at de regionale helseforetakene til enhver tid har konkurransedyktige priser og betingelser på tjenester/produkter omfattet av denne anskaffelsen.

Files

Title Size
03 Vedlegg 3 Forpliktelseserklæring 57 KB
04 Vedlegg 4 Svarskjema erfaring 58 KB
06 Vedlegg 6 Retningslinjer for sladding av tilbud 440 KB
05 Vedlegg 5 Skjema forbehold 58 KB
07 Vedlegg 7 Retningslinjer for utprøving av medisinsk forbruksmateriell og kapitalvarer 210 KB
09 Vedlegg 8.1.1 Etiske krav til leverandøren 158 KB
10 Vedlegg 8.1.2 Etisk handel svarskjema - Sporbarhet i leverandørkjeden 31 KB
11 Vedlegg 8.1.3 Etisk handel svarskjema - Retningslinjer for etisk handel CoC 29 KB
12 Vedlegg 8.1.4 Etisk handel svarskjema - Formidling av Code of Conduct i leverandørkjeden 27 KB
13 Vedlegg 8.1.5 Etisk handel svarskjema - System for oppfølging av Code of Conduct i leverandørkjeden 28 KB
14 Vedlegg 8.2 Prisliste MAL 1.26 MB
15 Vedlegg 8.3.1 Kunder tiltredelse - Delområde 1 379 KB
16 Vedlegg 8.3.2 Kunder tiltredelse - Delområde 2 382 KB
17 Vedlegg 8.3.3 Kunder tiltredelse - Delområde 3 380 KB
18 Vedlegg 8.3.4 Kunder tiltredelse - Delområde 4 380 KB
19 Vedlegg 8.3.5 Kunder tiltredelse - Delområde 5 380 KB
08 Vedlegg 8 Rammeavtale ver 0.6 745 KB
21 Vedlegg 8.5 Salgsstatistikkrapportering MAL 1.30 MB
22 Vedlegg 8.6 Helse Sør-Øst - Samhandlingsavtale og egenerklæring 1.03 MB
23 Vedlegg 8.7 Helse Vest - Samhandlingsavtale 608 KB
24 Vedlegg 8.8 Helse Nord - Krav til implementering 328 KB
25 Vedlegg 8.9 Helse Nord - Krav til implementering Excel-mal 54 KB
26 Vedlegg 8.10 Helse Midt-Norge Samhandlingsavtale 2.67 MB
20 Vedlegg 8.4 Responstider HSØ HV HMN HN ver 1.1 71 KB
01 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon ver 1.4 63 KB
02 Vedlegg 2 Prisskjema ver 1.7 64 KB

Dynamic documents

Name
DM Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse med elektronisk kvalifikasjonskav

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway