Juridiska tjänster 2016 - SKI

Information

2
Juridiska tjänster 2016 - SKI
SKI-ramavtal
Övrigt
Maja Mossberg
1+1 år
2
0
ja

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
SEK

Description:

Avtalet omfattar juridiska tjänster och tjänster kopplade till juridiska frågeställningar hos den enskilda upphandlande myndigheten. Det omfattar inte generella utbildningsinsatser med generella öppna kurspaket eller organisationsutredningar av generell karaktär med juridiska inslag eller revisionsuppdrag eller andra uppdrag upphandlat av lekmannarevisorer och förtroendevalda revisorer.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway