Rammeavtale vakt-, sikkerhet- og servicetjenester

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
2/2/2017
2/8/2017

Buyer

Drammen Kommune Drammen Kommune
Kirsten Nordhøy Kirsten Nordhøy
939214895

Closing date has passed.

Short description

Drammen kommune med kommunale foretak skal inngå rammeavtale for levering av vakt-, sikkerhet- og servicetjenester for perioden 2017-2021. Hovedmålet med avtalen er å opprettholde sikkerhet og å utøve service overfor brukerne av kommunens tjenester.

Leveransen vil i hovedsak være:

 • Områdekontroll med tilkallingsvakt
 • Utrykningstjeneste
 • Stasjonært vakthold 
 • Telefonvakt
 • Mobilt vakthold
 • Mottak av alarmer
 • Installasjon av alarmsystemer, kodelåser m.m. (ikke kabling)
 • Service og drift av alarmsystemer, kodelåser m.m.
 • Bistå ved ekstraordinære hendelser og ulykker
 • Delta i beredskapsøvelser
 • Leverandøren skal bistå oppdragsgiver som rådgiver innen vakt- og sikkerhet.

Definisjoner:

Områdekontroll: En eller flere uniformerte vektere patruljerer et gitt geografisk område ved lokasjonen og som flere ganger i løpet av dagen gjennomfører service/trygghetsinspeksjoner eller tilkalles ved behov. Alarm tilkallinger skal ha høy prioritet og gjelder det en akutt hendelse skal vekter komme raskt.

Stasjonert vakthold:
Uniformert vekter som er fast stasjonert i servicetorg/kundesenter.

Telefonvakt:
Vaktselskap besvarer telefonen på vegne av oppdragsgiver etter dennes stengetid. Telefonen rutes om til vaktselskapet.

Mobilt vakthold: Basert på en instruks utfører vekter faste låserunder, utvendig og innvendig inspeksjoner. Inspeksjonen skal dokumenteres elektronisk.

Konkurransegrunnlaget beskriver løsnings- og tjenestebehovet ved avtalens inngåelse. Samfunnet er i en kontinuerlig endring. Dette gjenspeiles i behovet for vakt-, sikkerhet- og servicetjenester. Det må derfor aksepteres at det blir endringer i tjenesten i avtaleperioden. 

Endringer i uttak av tjenester, både tjenester som legges til og som tas ut, skal prises likt som prisene leverandøren har oppgitt i prisskjemaet.

Sanksjoner

Det er i kravspesifikasjonen gitt krav til responstider og i tildelingskriteriene er det gitt mulighet til å tilby kortere responstid enn kravet. Dersom det ved levering av tjenesten er avvik i forhold til tilbudte responstid inntrer sanksjoner. Sanksjonene er oppført i Kontrakten. 

Bruk av underleverandører

Dersom tilbyder støtter seg til underleverandørs kompetanse for oppfyllelse av ett eller flere kvalifikasjonskrav, skal dokumentasjon for oppfyllelse av det aktuelle kvalifikasjonskrav også vedlegges for disse. Det skal vedlegges forpliktelseerklæring på at tilbyder har råderett over underleverandørs ressurser i avtaleperioden.

Det er ikke mulig å legge inn tilbud på bare deler av oppdraget. 

Alternative tilbud godtas ikke.

Kontraktsoppfølgning

I oppstartsfasen av kontrakten vil det bli holdt oppfølgingsmøter hyppig. Etter implementeringsperioden på to måneder er over, vil det bli kontraktsoppfølgning hvert halvår. I disse møtene vil den kvaliteten og de responstider som leverandøren har tilbudt bli en viktig del av oppfølgingen.


Oppstart av kontrakt

Nåværende avtale går ut 1. april 2017.

NB! Av sikkerhetsgrunner blir ikke kravspesifikasjon og prisskjema lagt ut offentlig sammen med resten av konkurransegrunnlaget. Kravspesifikasjon og prisskjema fås ved å henvende seg via kommunikasjonsmodulen i Mercell.

Files

Title Size
Vedlegg 3 Tilbudsskjema.docx 31 KB
Vedlegg 4 Utkast til Kontrakt.pdf 350 KB
Vedlegg 5 Standard avtalevilk 101115.pdf 204 KB
Vedlegg 6 Samhandlingsavtale-v3 0_0.docx 51 KB

Dynamic documents

Name
KONKURRANSEGRUNNLAG - Rammeavtale vakt-, sikkerhet- og servicetjenester

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway