Ferjedrift i Hordaland - rutepakke 2, 3 og 5

Information

Competitive dialogue
11/4/2016

Buyer

Hordaland fylkeskommune v/Skyss Hordaland fylkeskommune
Åshild Sandøy Åshild Sandøy
Postboks 7900
5020 Bergen
Norway
938626367

Short description

Formålet med anskaffinga er å få på plass operatør for drift av fleire fylkesvegferjesamband. Sambanda er fordelt i tre rutepakker - rutepakke 2, 3 og 5. det vil bli inngått en kontrakt for kvar av rutepakkene. Det vil ikkje vere anledning til å gje samlepris for to eller tre av kontraktane.

Kontraktane som vil bli inngått vil vere bruttokontrakter, dvs at oppdragsgiver vil ha inntektsansvaret medan operatøren vil ha kostnadsansvaret.

Alle kontraktane varer til 31.12.2028 med opsjon for opppdragsgjevar til å forlenge avtalen med 1 år.

Rutepakkene består av desse sambanda:

Rutepakke 2:

•Skjersholmane - Ranavik

•Jektevik - Nordhuglo - Hodnanes

•Gjermundshamn - Varaldsøy – Årsnes

•Jondal - Tørvikbygd

Rutepakke 3:

•Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad

•“Fjelbergsambandet“

Rutepakke 5:

•Kvanndal - Utne

•Kinsarvik – Utne

•Skånevik - Matre - Utåker

Alle sambanda vil ha driftsoppstart 01.01.2020.

Konkurransegrunnlaget er tilgjengeleg på:

https://anskaffingar.hfk.no/Avantra/Customer/Hordaland/Modules/Purchase/Published/

Files

Title Size
Link leverandørportal.docx 13 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway