Nicolaj Rosander

Indkøbs- og Udbudskonsulent

Tenders

Title Closing date
Entreprenørydelser for vandledningsarbejder og spildevandtrykledninger 2021 (tilbudsfasen) 12/22/2020 8:00 AM
Entreprenørydelser for vandledningsarbejder og spildevandtrykledninger 2021 (prækval) 11/23/2020 8:00 AM
Entreprenørydelse - Hovedpumpestation ved Svendborg Havn (tilbudsfase) 1/8/2021 12:00 PM
Indsamling af midi-/vippe-/frontloadercontainere og nedgravede løsninger for Vand & Affald
Intern transport af tyndslam og tømning af sandfang og olieudskillere for Provas
9 MW Gaskedel til Langelandsvej 20
Genudbud af Datakommunikation Status Quo til SamAquas ejere
Datakommunikation Status Quo til SamAquas ejere (Profylaksebekendtgørelse)
Indsamling af midi-/vippe-/frontloadercontainere og nedgravede løsninger for Vand & Affald 5/18/2020 11:59 PM
Intern transport af tyndslam og tømning af sandfang og olieudskillere for Provas 4/24/2020 11:59 PM
9 MW Gaskedel til Langelandsvej 20 3/30/2020 11:59 PM
Containerkørsel fra genbrugsstationer for NFS Renovation A/S 1/22/2020 10:00 AM
Delaftale 3: Containerkørsel fra Ørbæk GBS 1/22/2020 10:00 AM
Delaftale 2: Containerkørsel fra Ullerslev GBS 1/22/2020 10:00 AM
Delaftale 1: Containerkørsel fra Nyborg GBS & Komprimatorstationen i Nyborg 1/22/2020 10:00 AM
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (tilbudsfasen)
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (tilbudsfasen)
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (tilbudsfasen)
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (tilbudsfasen)
Tilbudsfase - Fælles Forbrugsafregning - SamAqua
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (tilbudsfasen) 10/11/2019 11:59 PM
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (tilbudsfasen) 10/11/2019 11:59 PM
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (tilbudsfasen) 10/11/2019 11:59 PM
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (tilbudsfasen) 10/11/2019 11:59 PM
Langeland Forsyning - Transport og modtagelse af forbrændingsegnet affald
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart.
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (prækvalifikation) 8/12/2019 12:00 PM
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (prækvalifikation) 8/12/2019 12:00 PM
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (prækvalifikation) 8/12/2019 12:00 PM
Genudbud af Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (prækvalifikation) 8/12/2019 12:00 PM
Poser til madaffald, samt plastsække - udbud med forhandling
Poser til madaffald, samt plastsække
Poser til madaffald, samt plastsække 6/18/2019 9:00 AM
Del 2: Transport af affald 7/5/2019 11:59 PM
Del 1: Forbrænding af egnet affald 7/5/2019 11:59 PM
Langeland Forsyning - Transport og modtagelse af forbrændingsegnet affald 7/5/2019 11:59 PM
Prækvalifikation - Fælles Forbrugsafregning - SamAqua 6/28/2019 11:59 PM
(20.03.19) Genudbud af Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere)
Tilbudsfase - Fælles Forbrugsafregning - SamAqua 9/2/2019 11:59 PM
(20.03.19) Genudbud af Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere) 5/13/2019 11:59 PM
Høring - Levering, vedligeholdelse og support af et nyt Forbrugsafregningssystem
Genudbud af Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere)
Genudbud af Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere) 3/22/2019 12:00 PM
Genudbud af Forsikringsmæglerydelser
Genudbud af Forsikringsmæglerydelser 1/21/2019 8:00 AM
Annullering af Udbud på maskin entreprise Ejby Mølle
Vandcenter Syd og Vand & Affald - Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam
Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam
Delaftale 2 - Provas 9/14/2016 12:00 PM
Delaftale 1 - VCS og V&A 9/14/2016 12:00 PM
Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam 9/14/2016 12:00 PM
Forsikringsmæglerydelser
Forsikringsmæglerydelser 11/29/2018 8:00 AM
Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (tilbudsfasen)
Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (tilbudsfasen)
Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (tilbudsfasen)
Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (tilbudsfasen)
Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere)
Høring - Forsikringsmæglerydelser
Teknisk Rådgivning - Delaftale 4 - Kompetenceområde, varme/gas/køl (prækvalifikation) 10/22/2018 10:00 AM
Teknisk Rådgivning - Delaftale 3 - Rensning af spildevand (prækvalifikation) 10/22/2018 10:00 AM
Teknisk Rådgivning - Delaftale 2 - Transport af spildevand (prækvalifikation) 10/22/2018 10:00 AM
Teknisk Rådgivning - Delaftale 1 - Kompetenceområde Vand (prækvalifikation) 10/22/2018 10:00 AM
Affaldsbeholdere og spande (Eksisterende og nye beholdere) 9/18/2018 8:00 AM
Høring - Affaldsposer til madspande
Høring - Teknisk Rådgivning
Høring - Affaldsbeholdere og spande
Prærørsleverancer og smedearbejde 2018
Prærørsleverancer og smedearbejde 2018 2/26/2018 10:00 AM
Prærørsleverancer og smedearbejde 2018 2/26/2018 10:00 AM
Maskinentreprise Ejby Mølle Indløb 2/12/2018 10:00 AM
Vedligeholdelse af grønne områder
Vedligeholdelse af Grønne Områder
Delaftale 3 - Fredericia Spildevand og Energi A/S 11/30/2017 1:00 PM
Delaftale 2 - Svendborg, Vand & Affald 11/30/2017 1:00 PM
Delaftale 1 - Vandcenter Syd A/S 11/30/2017 1:00 PM
Vedligeholdelse af Grønne Områder 11/30/2017 1:00 PM
Certificering af SamAqua selskaber - Rammeaftale
Certificering af SamAqua selskaber - Rammeaftale 8/21/2017 1:00 PM
Indkøb af TV-inspektionsbil
Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud)
Indkøb af TV-inspektionsbil 5/1/2017 11:59 PM
Renovationsbeholdere (Genudbud)
Vandcenter Syd og Vand & Affald - Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud)
Delaftale 2 3/15/2017 11:59 PM
Delaftale 1 3/15/2017 11:59 PM
Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud) 3/15/2017 11:59 PM
Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud). 3/15/2017 11:59 PM
Vandcenter Syd og Vand og Affald — Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud). 2/13/2017 4:00 PM
Renovationsbeholdere (Genudbud). 3/8/2017 11:59 PM
Renovationsbeholdere (Genudbud) 3/8/2017 11:59 PM
Delaftale 2 – Tyndslam 2/13/2017 4:00 PM
Delaftale 1 – Ristegods, Fedt, Sand og Biomasse 2/13/2017 4:00 PM
Vandcenter Syd og Vand & Affald - Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud) 2/13/2017 4:00 PM
Renovationsbeholdere.
Renovationsbeholdere
Renovationsbeholdere 1/4/2017 12:00 PM
Vandcenter Syd og Vand og Affald — Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud). 2/6/2017 12:00 PM
Vandcenter Syd og Vand og Affald — Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam (Genudbud). 1/17/2017 12:00 PM
Høring - Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud) 12/19/2016 8:00 AM
Tømning af bundfældnings- og samletanke
Delaftale 2 – Tyndslam 11/23/2016 8:00 AM
Delaftale 1 – Ristegods, Fedt, Sand og Biomasse 11/23/2016 8:00 AM
Vandcenter Syd og Vand & Affald - Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam 11/23/2016 8:00 AM
Delaftale 2 - Samletanke hos Provas (option) 11/23/2016 11:59 PM
Delaftale 1 - Alle selskaber 11/23/2016 11:59 PM
Tømning af bundfældnings- og samletanke 11/23/2016 11:59 PM
Høring - Tømning af bundfældnings- og samletanke
Høring - Tømning af bundfældnings- og samletanke. 10/24/2016 8:00 AM
Tildeling af kontrakt på rengøringsydelser
Genudbud af Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam. 8/29/2016 12:00 PM
Delaftale 2 - Provas, Haderslev - OPTION 7/8/2016 4:00 PM
Delaftale 2 - Vand & Affald, Svendborg 7/8/2016 4:00 PM
Delaftale 2 - Vandcenter Syd, Odense 7/8/2016 4:00 PM
Delaftale 1 - Provas, Haderslev 7/8/2016 4:00 PM
Delaftale 1 - Vand & Affald, Svendborg 7/8/2016 4:00 PM
Delaftale 1 - Vandcenter Syd, Odense 7/8/2016 4:00 PM
Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam 7/8/2016 4:00 PM
Høring - Transport af Ristegods, Fedt, Sand, Biomasse og Tyndslam 5/25/2016 12:00 PM
Prækvalifikation - Udbud af rengøringsydelser for SamAqua's ejerkredS 6/9/2016 12:00 PM
Rengøringsydelser 5/5/2016 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway