Anton Wilkens

Projektleder

Tenders

Title Closing date
Smedeentreprise for renovering af pumpestationer for VandCenter Syd (tilbudsfasen) 2/26/2021 10:00 AM
Smedeentreprise for renovering af pumpestationer for VandCenter Syd (prækvalifikation) 2/5/2021 10:00 AM
Genudbud på køb eller leje af overløbsregistreringsenheder til BlueKolding A/S
Indkøb og levering af containere til renovationsselskaber
Tilbudsfasen - Udskiftning og montage af vandmålere for VandCenter Syd 2/15/2021 10:00 AM
Udskiftning og installation af vandmålere for VandCenter Syd 1/14/2021 10:00 AM
Læsning og transport af containere og affaldsfraktioner for Provas - Haderslev Affald a/s 12/18/2020 10:00 AM
Genudbud på køb eller leje af overløbsregistreringsenheder til BlueKolding A/S 12/1/2020 12:00 PM
Tilbudsfasen - Fjernaflæste vandmålere, kommunikationsnetværk og målerhåndteringssystem til VandCenter Syd 12/1/2020 10:00 AM
Indkøb og levering af containere til renovationsselskaber 11/11/2020 10:00 AM
Fjernaflæste vandmålere, kommunikationsnetværk og målerhåndteringssystem til VandCenter Syd 10/16/2020 10:00 AM
Køb eller leje af overløbsregistreringsenheder til BlueKolding A/S
Køb eller leje af overløbsregistreringsenheder til BlueKolding A/S 9/22/2020 10:00 AM
Genudbud på oprensning af regnvandsbassiner
Genudbud på oprensning af regnvandsbassiner 6/9/2020 10:00 AM
Oprensning af regnvandsbassiner
Oprensning af regnvandsbassiner 5/4/2020 10:00 AM
Rammeaftale vedr. pumper og tilhørende ydelser
Containerkørsel fra genbrugsstationer for NFS Renovation A/S
Genudbud på rammeaftale på indkøb af køretøjer
Rammeaftale vedr. pumper og tilhørende ydelser 6/21/2019 12:00 PM
Delaftale 3: Ladvognschassis 6/13/2019 12:00 PM
Delaftale 2: Små, mellemstore og store varebiler 6/13/2019 12:00 PM
Delaftale 1: Plugin-hybrid personbiler 6/13/2019 12:00 PM
Genudbud på rammeaftale på indkøb af køretøjer 6/13/2019 12:00 PM
Udbud på Biogasmotor til Fredericia Spildevand og Energi
Rammeaftale på indkøb af køretøjer
Delaftale 4: Ladvognschassis 3/25/2019 1:00 PM
Delaftale 3: Små, mellemstore og store varebiler 3/25/2019 1:00 PM
Delaftale 2: Plugin-hybrid personbiler 3/25/2019 1:00 PM
Delaftale 1: Personbiler 3/25/2019 1:00 PM
Rammeaftale på indkøb af køretøjer 3/25/2019 1:00 PM
Høring på udbudsmateriale til udbud på køretøjer
Høring på udbudsmateriale til udbud på spildevandspumper
Høring på udbudsmateriale til udbud på spildevandspumper 2/4/2019 12:00 PM
Tilbudsfase - UV-anlæg og driftsaftaler til VandCenter Syd - reviderede tilbud
Indkøb af indberetningsberettigede energibesparelser
UV-anlæg og driftsaftaler til VandCenter Syd 12/19/2017 1:00 PM
Profylaktisk UV-behandling
Indkøb af indberetningsberettigede energibesparelser 11/17/2017 1:00 PM
Rammeaftale på Arbejdstøj og Sko
Udbud Komponenter til etablering af profylaktisk UV-behandling i ledningsnettet hos VandCenter. 7/28/2016 12:00 PM
Komponenter til etablering af profylaktisk UV-behandling i ledningsnettet hos VandCenter Syd 7/28/2016 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00