Stefan Ising

Udbudskonsulent

Tenders

Title Closing date
Genudbud II - Rammeaftale om levering af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 3/23/2021 12:00 PM
Genudbud - Rammeaftale om levering af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 3/9/2021 12:00 PM
Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Tilbudsfase - Udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2/1/2021 12:00 PM
Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 12/17/2020 12:00 PM
Tilbudsindhentning - Grønne vareleverancer til kommunale arbejdspladser 1/18/2021 12:00 PM
Forhåndsmeddelelse - Indkøb af træpiller
Høring vedr. udbud af danskundervisning
Leje af entreprenørmateriel
Udbud af prisaftale vedr. tandproteser til pensionister med udvidet helbredstillæg 6/18/2020 12:00 PM
Delaftale 2 - Stor fodbehandling 6/5/2020 12:00 PM
Delaftale 1 - Lille fodbehandling 6/5/2020 12:00 PM
Prisaftale vedr. fodbehandling til pensionister med udvidet helbredstillæg 6/5/2020 12:00 PM
Leje af entreprenørmateriel 4/27/2020 12:00 PM
Varetagelse af Indkøbsordning for visiterede borgere
Varetagelse af ledsageordning efter Servicelovens § 97 2/11/2020 12:00 PM
Varetagelse af Indkøbsordning for visiterede borgere 11/29/2019 2:00 PM
Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 med støtte til borgere over 18 år med sociale oh psykliske udfordringer
Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 med støtte til borgere over 18 år med sociale og psykiske udfordringer 5/1/2019 12:00 PM
Markedsresearch - Udbud af Indkøbsordning
Tilbudsindhentning på briller til pensionister med udvidet helbredstillæg 3/27/2019 12:00 PM
Markedsresearch - Borgere med kriminel adfærd og/eller psykiske udfordringer. Mentorstøtte LAB § 31B.
Markedsresearch vedr. socialpædagogiske ydelser ifm. botilbud til unge
Vikarydelser
Arbejdsmarkedsydelser hos anden aktør 5/10/2018 12:00 PM
Delaftale 2 – Vikarer til børnehusene (option) 3/14/2018 12:00 PM
Delaftale 1 - Vikarer til ældreområdet og Granbohus 3/14/2018 12:00 PM
Levering af vikarydelser - Genudbud 3/14/2018 12:00 PM
Markedsdialog vedr. administration af arbejdsskader
Kommunale begravelser og bisættelser - Tilbudsindhentning 3/19/2018 12:00 PM
Delaftale 2 – Vikarer til børnehusene (option) 2/16/2018 12:00 AM
Delaftale 1 – Vikarer til ældreområdet og Granbohus 2/16/2018 12:00 AM
Levering af vikarydelser 2/16/2018 12:00 AM
Markedsresearch vedr. kapitalforvaltning 1/12/2018 4:00 PM
Kloakservice.
Nødkald.
Anskaffelse af 2 stk. produktionsprintere inkl. serviceaftale 9/29/2017 12:00 PM
Anskaffelse af nødkaldeanlæg 5/5/2017 12:00 PM
Kloakservice. 3/10/2017 12:00 PM
Udførelse af Kloakservice 6/30/2016 12:00 PM
Leje af entreprenørmateriel.
Daglige bankforretninger.
Delaftale 2 2/5/2016 12:00 PM
Delaftale 1 2/5/2016 12:00 PM
Levering af baby- og småbørnsudstyr 2/5/2016 12:00 PM
Leje af entreprenørmateriel 2/5/2016 12:00 PM
Delaftale 7: Halsnæs Kommune 12/3/2015 12:00 PM
Delaftale 6: Furesø Kommune 12/3/2015 12:00 PM
Delaftale 5: Helsingør Kommune 12/3/2015 12:00 PM
Delaftale 4: Fredensborg Kommune 12/3/2015 12:00 PM
Delaftale 3: Frederikssund Kommune 12/3/2015 12:00 PM
Delaftale 2: Ballerup Kommune 12/3/2015 12:00 PM
Delaftale 1: Allerød Kommune 12/3/2015 12:00 PM
Indkøbsordning for borgere i eget hjem 12/3/2015 12:00 PM
Levering af træpiller 11/16/2015 12:00 PM
HØRING - Levering af baby- og småbørnsudstyr 11/10/2015 12:00 PM
Udbud af daglige bankforretninger 9/30/2015 12:00 PM
Markedsundersøgelse — Levering af fødevarer til mindre institutioner.
Fodbehandling 6/4/2015 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00