Torstein Fjeldet Lunde

Tenders

Title Closing date
Kulvert Idrettsvegen 2/11/2022 12:00 PM
Rammeavtale vegkant - åpen anbudskonkurranse 12/8/2021 12:00 PM
EØS 056-2021 Den grønne akse – rådgivning og prosjektering 11/19/2021 12:00 PM
EØS 038-2021 Den grønne akse – rådgivning og prosjektering 10/27/2021 12:00 PM
FOR 059-2021 Prosjektleder – Ny strømforsyning Festplassen 10/18/2021 12:00 PM
Forsikra pensjonsløysing til Øygarden kommune 9/13/2021 12:00 PM
Konkurranse forsikra pensjonsløysing Øygarden kommune
EØS 059-2019 Sanering Slettebakken deponi - fase 2 11/18/2020 10:00 AM
Kryss Arseta byggetrinn 2 - Tilbud 10/7/2020 12:00 PM
Totalentreprise vegutvidelse Blomvåg Vest 9/18/2020 12:00 PM
Rammeavtale IT-sikkerhet
Vikar- og bemanningstjenester 8/21/2020 12:00 PM
Kryss Arseta byggetrinn 2 - Kvalifikasjon 8/27/2020 12:00 PM
Utstederløsning - fase 2 8/5/2020 12:00 PM
Hovedbankavtale Ferde - fase 2 9/30/2020 12:00 PM
Rammeavtale IT-sikkerhet 7/3/2020 12:00 PM
Internrevisjon 6/12/2020 12:00 PM
Arkitektur, vidareutvikling og test 6/12/2020 12:00 PM
Verksemds- og økonomistyring 6/12/2020 12:00 PM
Verksemds- og organisasjonsutvikling 6/12/2020 12:00 PM
Rammeavtale konsulenttjenester 6/12/2020 12:00 PM
EØS 059-2019 Sanering Slettebakken deponi 6/24/2020 10:00 AM
Utstederløsning 6/16/2020 12:00 PM
Driftsovervåkningssystem REMS
Lønnstenester Ferde 3/11/2020 12:00 PM
Rammeavtale rekrutteringstenester 2/19/2020 12:00 PM
Skade- og personforsikringar 2/28/2020 12:00 PM
Veiledende kunngjøring EØS 059-2019 Dialogkonferanse Sanering Slettebakken
Prosjektbistand utstedervirksomhet 1/24/2020 12:00 PM
Rammeavtale vakt- og sikkerheitstenester 11/15/2019 12:00 PM
Utbetring Fv 209 Foldnesvegen 8/30/2019 12:00 PM
2018/3006 Utbetring Fv 209 Foldnesvegen 6/18/2019 12:00 PM
Kulvert og busslomme - Idrettsvegen 4/24/2019 12:00 PM
2018/3006 Utbetring Fv 209 Foldnesvegen 5/31/2019 12:00 PM
NOR 046-2018 Hordnes vannforsyning utførende entreprenør 4/12/2019 12:00 PM
Parkering, veg og kai - Brattholmen skule 3/20/2019 12:00 PM
Intensjonskunngjering Flytemolo med kjellar
NOR 048-2018 Utførende entreprenør Ibsensgate etappe 3 1/8/2019 12:00 PM
2018/3006 - Prosjektering utbetring Fv 209 Foldnesvegen 10/24/2018 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00