Inese Ribikauska

Tenders

Title Closing date
RSU MITC klīnisko simulāciju telpu iekārtu un aprīkojuma bloks — 4. kārta (medicīnas trenažieri, manekeni) 9/15/2020 10:30 AM
RSU MITC klīnisko simulāciju telpu iekārtu un aprīkojuma bloks — 3. kārta (medicīnisko prasmju simulatori) 9/11/2020 10:30 AM
RSU MITC klīnisko simulāciju telpu iekārtu un aprīkojuma bloks — 2. kārta (Medicīnas iekārtas, ierīces un aprīkojums) 9/8/2020 10:30 AM
RSU MITC klīnisko simulāciju telpu iekārtu un aprīkojuma bloks — 1. kārta (pacienta simulatori) 9/4/2020 10:30 AM
Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde
Dažādu rehabilitācijas materiālu u. c. nozares izmantojamo medicīnas preču iegāde – 2. kārta
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 1. kārta
Dažādu laboratorijas reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 8. kārta 8/17/2020 10:30 AM
Dažādu rehabilitācijas materiālu u. c. nozares izmantojamo medicīnas preču iegāde — 2. kārta
Ultrasonogrāfijas simulatora iegāde 8/3/2020 10:30 AM
Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde — 1. kārta
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde — 9. kārta
RSU Zāļu formu tehnoloģijas katedras un Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma iegāde – 1. kārta 7/8/2020 10:00 AM
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 7. kārta 7/13/2020 10:30 AM
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde — 10. kārta
Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde – 1. kārta
Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde 7/6/2020 10:00 AM
Medicīnisko aizsargmasku iegāde
Dažādu medicīnas mēbeļu iegāde
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 6. kārta 6/25/2020 10:00 AM
Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde – 1. kārta
Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde — 1. kārta
Virtuālās realitātes vizualizācijas iekārtas komplekts traumu simulācijai iegāde
Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde — 1. kārta
Dažādu medicīnas mēbeļu iegāde
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 5. kārta 5/8/2020 10:00 AM
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde – 10. kārta
Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde – 2. kārta
Medicīnisko aizsargmasku iegāde 4/20/2020 10:00 AM
Dažādu laboratorijas aprīkojuma un ierīču iegāde – 1. kārta 4/20/2020 11:00 AM
Dažādu medicīnas mēbeļu iegāde
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 3. kārta 4/3/2020 10:00 AM
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 4. kārta 4/3/2020 11:00 AM
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde — 9. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 5. kārta
Portatīvās bioimpedances iekārtas iegāde
Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde – 2. kārta 2/24/2020 10:00 AM
Dažādu medicīnas mēbeļu iegāde
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu iegāde – 1. kārta 3/5/2020 10:00 AM
Portatīvās bioimpedances iekārtas iegāde 1/27/2020 11:00 AM
Virtuālās realitātes vizualizācijas iekārtas komplekts traumu simulācijai iegāde 1/27/2020 10:00 AM
Dažādu rehabilitācijas materiālu u. c. nozares izmantojamo medicīnas preču iegāde – 2. kārta 1/13/2020 10:00 AM
RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 2. kārta
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde – 10. kārta
RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 2. kārta
RSU Farmācijas ķīmijas katedras augstas veiktspējas plānslāņa hromatogrāfijas sistēmu iegāde – 2. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 3. kārta
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde – 10. kārta 11/15/2019 10:00 AM
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde — 9. kārta
Dažādu medicīnas mēbeļu iegāde 11/25/2019 10:00 AM
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 3. kārta
3D laparoskopijas aprīkojuma komplekta iegāde
RSU Farmācijas ķīmijas katedras augstas veiktspējas šķidruma hromatogrāfijas sistēmu iegāde — 1. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 1. kārta
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde – 9. kārta 11/19/2019 10:00 AM
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 4. kārta
RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 2. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 5. kārta 10/3/2019 10:00 AM
RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 2. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 2. kārta
Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde – 2. kārta
Izpēte par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmu konkurētspēju un atbilstību vidējā un ilgtermiņa darba tirgus un nozares attīstības tendencēm
3D laparoskopijas aprīkojuma komplekta iegāde 9/12/2019 10:00 AM
Simulatoru un trenažieru rezerves daļu un maināmo moduļu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde — 7. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde — 8. kārta
Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde – 2. kārta 7/8/2019 10:00 AM
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 4. kārta 7/8/2019 11:00 AM
Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde — 2. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde — 7. kārta
RSU rīcībā esošo defibrilatoru un automātisko defibrilatoru rezerves daļu iegāde
RSU rīcībā esošo defibrilatoru un automātisko defibrilatoru rezerves daļu iegāde
Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde — 2. kārta
Dažādu rehabilitācijas materiālu u. c. nozares izmantojamo medicīnas preču iegāde — 1. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 3. kārta 5/20/2019 11:00 AM
RSU Farmācijas ķīmijas katedras augstas veiktspējas šķidruma hromatogrāfijas sistēmu iegāde — 1. kārta 5/16/2019 10:00 AM
RSU Farmācijas ķīmijas katedras augstas veiktspējas plānslāņa hromatogrāfijas sistēmu iegāde — 2. kārta 5/20/2019 10:00 AM
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 2. kārta 4/18/2019 10:00 AM
Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde — 3. kārta 4/17/2019 10:00 AM
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde — 6. kārta
Izpēte par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmu konkurētspēju un atbilstību vidējā un ilgtermiņa darba tirgus un nozares attīstības tendencēm 4/23/2019 11:00 AM
Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde — 2. kārta 4/24/2019 10:00 AM
RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 2. kārta 4/23/2019 10:00 AM
Izpēte par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmu konkurētspēju un atbilstību vidējā un ilgtermiņa darba tirgus un nozares attīstības tendencēm
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde — 1. kārta 4/15/2019 10:00 AM
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde 5. kārta
Dažādu rehabilitācijas materiālu u. c. nozares izmantojoamo medicīnas preču iegāde — 2. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 3. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 2. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 4. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 5. kārta
Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde — 2. kārta
Izpēte par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmu konkurētspēju un atbilstību vidējā un ilgtermiņa darba tirgus un nozares attīstības tendencēm 3/4/2019 11:00 AM
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 6. kārta
Dažādu rehabilitācijas materiālu u. c. nozares izmantojamo medicīnas preču iegāde — 1. kārta 3/1/2019 11:30 AM
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 8. kārta 3/1/2019 10:00 AM
RSU rīcībā esošo defibrilatoru un automātisko defibrilatoru rezerves daļu iegāde 3/1/2019 11:00 AM
Ķīmisku vielu uzglabāšanas skapja iegāde
Fizioloģisko parametru mērītāja komplekta iegāde
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 6. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde — 7. kārta 12/27/2018 11:00 AM
Šķidruma un spuldžu iegāde roku mazgāšanas tehnikas pārbaudes aparātam
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 3. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 6. kārta 11/29/2018 10:00 AM
Mikroskopa demonstrācijas sistēmas komplekta iegāde
Ķīmisku vielu uzglabāšanas skapja iegāde 11/26/2018 10:00 AM
Fizioloģisko parametru mērītāja komplekta iegāde 10/26/2018 10:00 AM
Dažādu laboratorijas iekārtu u. c. medicīnas preču piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 1. kārta 10/12/2018 11:00 AM
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 5. kārta 10/12/2018 10:00 AM
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 4. kārta
Ēšanas paradumu regulēšanas sistēmas iegāde
Pacienta simulatora iegāde 9/7/2018 11:00 AM
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 2. kārta
Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde – 1. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 1. kārta
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 2. kārta
Biomarķieru analīzes stacijas iegāde
Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde 5. kārta 8/2/2018 10:00 AM
Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 1. kārta
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 1. kārta 7/26/2018 10:30 AM
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 2. kārta 7/26/2018 11:00 AM
Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde – 2. kārta
Dažādu medicīnas ierīču un aprīkojuma iegāde
Biomarķieru analīzes stacijas iegāde 6/7/2018 10:00 AM
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 4. kārta 5/14/2018 10:00 AM
Datorizētas elektroencefalogrammas sistēmas iegāde
Dažādu medicīnas ierīču un aprīkojuma iegāde 4/13/2018 10:00 AM
AMTI spēka plates iegāde
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 2. kārta 3/12/2018 11:00 AM
Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde – 2. kārta 3/12/2018 10:00 AM
Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde – 1. kārta 3/9/2018 10:00 AM
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 1. kārta 2/26/2018 10:00 AM
Datorizētas elektroencefalogrammas sistēmas iegāde 3/5/2018 11:00 AM
Komplekts roku mazgāšanas metodes pārbaudei un funkcionālās slimnieku gultas iegāde
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 10. kārta
Komplekts roku mazgāšanas metodes pārbaudei un funkcionālās slimnieku gultas iegāde.
Fizioloģisko parametru mērītāju iegāde.
Ultrasonogrāfijas sistēma ar zemādas taukaudu slāņa biezuma noteikšanas programmatūru iegāde.
AMTI spēka plates iegāde. 12/18/2017 10:00 AM
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 4. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 10. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Dažādu laboratorijas materiālu iegāde – 3. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 10. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 10. kārta.
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 13. kārta. 11/9/2017 2:00 PM
Fizioloģisko parametru mērītāju iegāde. 11/9/2017 11:30 AM
Ultrasonogrāfijas sistēma ar zemādas taukaudu slāņa biezuma noteikšanas programmatūru iegāde. 11/9/2017 11:00 AM
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 1. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Mācību portāla SECTRA Education Portal piekļuve.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 10. kārta.
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 12. kārta. 10/23/2017 11:00 AM
Dažādu reaģentu iegāde – 6. kārta.
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 11. kārta. 10/23/2017 10:00 AM
Mikroskopu iegāde.
KPR manekena un ārējā automātiskā defibrilatora iegāde, uzstādīšana ekspluatācijai un lietošanas apmācība.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 8. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 3.kārta.
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 10.kārta. 8/25/2017 11:30 AM
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 9.kārta
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 5.kārta
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 9.kārta 8/24/2017 10:00 AM
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 6. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 6. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 6. kārta.
KPR manekena un ārējā automātiskā defibrilatora iegāde, uzstādīšana ekspluatācijai un lietošanas apmācība. 7/19/2017 2:00 PM
Prakse RSU Medicīnas fakultātes studējošo prakse katram 5. studiju gada 10. semestra un 6. studiju gada 11. semestra Ārvalstu studentu nodaļas studiju programmas “Medicīna” studējošajam slimnīcu iekšķīgo slimību nodaļā (arī uzņemšanā), un/vai ķirurģijas n
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 1. kārta.
Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 4. kārta. 7/12/2017 2:00 PM
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 1. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 1. kārta.
Dažādu laboratorijas stikla izstrādājumu iegāde – 1. kārta.
Multimodālais mikroplašu lasītājs.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 7. kārta. 7/6/2017 10:00 AM
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 12. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 13. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 13. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 13. kārta.
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 8. kārta. 6/8/2017 11:00 AM
Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai – 1. kārta. 4/4/2017 2:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway