Maj-Britt Brobakke

Tenders

Title Closing date
IK-FOR 004-2022 Digitalt treningsprogram for ergo- og fysioterapitjenesten 9/12/2022 12:00 PM
Tilbudsfase - IK EØS 004-2022 Forvaltningssystem for eiendomsskatt 10/6/2022 11:59 PM
Kvalifikasjonsfase - IK EØS 004-2022 Forvaltningssystem for eiendomsskatt 8/29/2022 12:00 PM
Veiledende kunngjøring - IKT-løsning for kontaktsenter og ekspedientstøtte
NOR 038-2021 Anskaffelse IKT-system for administrasjon av fagopplæring 8/31/2021 12:00 PM
Veiledende kunngjøring - konsulenttjenester digitalisering og IKT
Kunngjøring om kontraktstildeling EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system (2.gangs utlysning)
Veiledende kunngjøring - nytt saksbehandlingssystem for innkreving (inkasso)
Intensjonskunngjøring om inngåelse av Avtale om kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan
Veiledende kunngjøring - IKT-system for administrasjon av fagopplæring (2.gang)
Veiledende kunngjøring - nytt fagsystem for eiendomsskatt
Tilbudsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse av Facility Management system (2.gangs utlysning) 10/26/2021 12:00 PM
Veiledende kunngjøring - Kartleggingsverktøy for psykometriske tester
Veiledende kunngjøring - Løsning for selvbetjent resepsjon og informasjonskiosker
Kvalifikasjonsfase - EØS 073-2020 Anskaffelse av kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan
Tilbudsfase - EØS 073-2020 Anskaffelse av kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan 4/8/2021 12:00 PM
FOR 052-2021 Sikkerhetstest IKT-fagsystem i Bergen kommune 10/6/2021 12:00 PM
Intensjonskunngjøring om inngåelse av Avtale om tjenester til TV- og informasjonsskjermer i Bergen kommune. (2. gangs kunngjøring)
Intensjonskunngjøring om inngåelse av Avtale om tjenester til TV- og informasjonsskjermer i Bergen kommune
Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system (2.gangs utlysning) 9/20/2021 12:00 PM
Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system
Tilbudsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse av Facility Management system 9/1/2021 12:00 PM
Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system 6/22/2021 12:00 PM
Kunngjøring om kontraktstildeling EØS 074-2020 Rammeavtale om levering av konsulenttjenester UNIT4 ERP
Veiledende kunngjøring - IKT-system for administrasjon av fagopplæring
Veiledende kunngjøring - Lese- og skrivestøtteprogram for barnehager og skoler
EØS 074-2020 Rammeavtale om levering av konsulenttjenester UNIT4 ERP 3/15/2021 12:00 PM
Kunngjøring om kontraktstildeling EØS 071-2020 Konsulentbistand til forvaltning og utvikling av fagsystemene VAKO og Boinfo
FOR 071-2020 IT-sikkerhetsrevisjon og rådgivning 1/5/2021 12:00 PM
Veiledende kunngjøring – helhetlig ID-håndtering i Bergen kommune
EØS 071-2020 Konsulentbistand til forvaltning og utvikling av fagsystemene VAKO og Boinfo 1/7/2021 12:00 PM
Veiledende kunngjøring - rammeavtale konsulenttjenester UBW Økonomi
Tilbudsfase - EØS 046-2020 Anskaffelse av system for bruk av offentlig areal (BOA) 1/8/2021 12:00 PM
Veiledende kunngjøring - konsulentbistand utvikling og forvaltning fagsystemene VAKO og Boinfo

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00