Kurs i nasjonale fag for leger, tannleger og helsefagarbeidere - høsten 2013

Information

Open procedure
4/19/2013
5/24/2013

Buyer

Helsedirektoratet Helsedirektoratet
Ingrid Køhler Knutsen Ingrid Køhler Knutsen
Postboks 7000
0130 Oslo
Norway
983544622

Closing date has passed.

Short description

Helsedirektoratet ønsker å inngå en avtale med et fagmiljø om gjennomføring av kurs i nasjonale fag (heretter KNF) for leger, tannleger og helsefagarbeidere som er utdannet utenfor EØS. Formålet med KNF er opplæring i norske forhold og det norske helsesystemet. KNF skal oppfylle kravet i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell, FOR-2004-02-24-460 (tilleggskravforskriften).

For denne anbudsprosessen benytter oppdragsgiver Visma TendSign. For å melde din interesse på dette anbudet og få tilgang til dokumenter, skal du kopiere og lime inn lenken i din nettleser.

https://tendsign.no/doc.aspx?ID=35689

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Visma, visma.no/tendsign innen tilbudsfristen. Er du ikke bruker hos Visma eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet (som for eksempel hvordan du skal gi tilbud), ta kontakt med Visma Support på tlf: 0047 4000 6814 eller på e-post til: support.tendsign@visma.no

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det siste leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway